Stappenplan wooninitiatieven

De gemeente Coevorden heeft in 2021 de nieuwe woonvisie vastgesteld. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor het ondersteunen en stimuleren van bouwinitiatieven van inwoners. Dat kunnen nieuwe woningen zijn of bijvoorbeeld het ombouwen van een school of winkelruimte tot woning. U leest er meer over op Wonen in onze gemeente

Soms willen mensen bouwen op grond die van de gemeente is. Omdat iedereen bij de verkoop van grond gelijke kansen moet hebben zijn er afspraken gemaakt over de positie van wooninitiatieven in het verkoopproces. Er zijn diverse bijeenkomsten gehouden om uit te leggen hoe de gemeente kan helpen en intussen zijn er al veel initiatieven van inwoners om zelf huizen te gaan bouwen.

Heeft u zelf een idee en wilt u weten hoe u zoiets aanpakt? Lees dan onderstaand stappenplan om te komen van idee tot huis.

1. Idee

Praat erover: met de dorpsvereniging, gemeente, mogelijke deelnemers.

Beantwoord de volgende vragen:

• Waarom een wooninitiatief? Waarom niet ‘regulier’?

• Wanneer zou ik graag willen dat het wooninitiatief klaar is? Is er een eindtijd? Houdt er rekening mee dat wooninitiatieven veel tijd vragen.

• Gaat het om huren of kopen?

Zorg voor een aantal mede-initiatiefnemers, zo is het duidelijk dat er echt behoefte is aan uw plan. De BOKD (www.bokd.nl) kan u helpen met een enquête.

Neem contact op met de gemeente via wonen@coevorden.nl om uw plan toe te lichten.

Als de gemeente geen grote bezwaren ziet nemen de procesbegeleiders Wooninitiatieven van de provincie contact met u op.

2. Plan en locatie

Met de procesbegeleiders van de provincie onderzoekt u hoe ver u bent met de planvorming en hoe concreet de groep is. De procesbegeleiders leggen uit hoe het proces verloopt en wat u nog moet doen om het project haalbaar te maken.

Locatie

Als er een globaal plan is moet u als initiatiefnemer op zoek naar een locatie. Heeft u al een geschikte locatie gevonden? Neem dan contact op met de gemeente om te vragen of zij dit ook een geschikte locatie vindt. En als dat niet zo is kijkt de gemeente graag mee naar geschikte mogelijkheden.

Voor een locatie moet er met veel zaken rekening gehouden worden zoals natuur, omliggende bedrijven, wegen en parkeren. Uw contactpersoon van de gemeente kan u hier meer over vertellen.

3. Uitwerking plan

Heeft u:

• Een groep van minimaal 5 huishoudens die samen wil ontwikkelen?

• Weet de groep wat ze wil bouwen en wat u kunt betalen?

• Heeft de groep een locatie waarvan de grondeigenaar medewerking wil verlenen?

Dan kunt u via de provincie een procesbegeleider krijgen die de groep verder kan ondersteunen. Deze procesbegeleider helpt u door alle stappen heen.

Organiseren

Nu kan de groep met hulp van de procesbegeleider bedenken hoe het initiatief het beste te organiseren is. U kunt veel uit handen geven. Maar hoe meer u zelf doet hoe lager de kosten.

4. Ontwerp

Samen met de procesbegeleider gaat de groep de plannen uitwerken. U zoekt een architect en een kostendeskundige die kijkt of de dromen binnen het budget van de groep vallen en wat er eventueel aangepast moet worden. Er kijkt een deskundige van de gemeente mee zodat de ideeën van de groep passen bij ideeën die de gemeente daar over heeft.

Grond reserveren

Er is een groep, een schetsplan of voorlopig ontwerp, een stedenbouwkundige schets en u weet dat u dit allemaal kunt betalen! U spreekt met de grondeigenaar af dat u een bepaalde tijd krijgen om de plannen af te maken zodat u daarna de grond kunt kopen.

5. Realisatie

Samen met de procesbegeleider rond u de plannen af  en zoekt een bouwer. De procesbegeleider zorgt er intussen voor dat u de juiste onderzoeken laten uitvoeren en u vergunningen op tijd aanvraagt. Als de plannen af zijn, de vergunning is gegeven dan gaat u over tot koop van de grond!

De laatste loodjes

En nu wachten tot de woning af is, of bijna af (casco) en dat u zelf binnen verder alles afmaakt. En u regelt natuurlijk een gezellig feest om te vieren dat het initiatief gelukt is!

Voorwaarden

Meerdere huishoudens

De gemeente kan beslissen dat bepaalde grond alleen aan een gezamenlijk initiatief van meerdere huishoudens (minimaal vier) verkocht mag worden. Deze initiatiefnemers moeten dan een vereniging oprichten met als doel het bouwen van huizen bedoeld voor eigen bewoning van de leden.

Lokale of sociale binding

Daarnaast moet een meerderheid van de deelnemers een lokale of sociale binding hebben met het dorp waar gebouwd gaat worden. Driekwart van de leden moet nog in het betreffende dorp wonen of er tot maximaal een jaar geleden gewoond hebben.

Doelgroep

Ook moet het om een specifieke doelgroep gaan. Hierbij valt te denken aan starters op de woningmarkt, senioren die kleiner willen wonen of andere mensen die een specifieke reden hebben voor lokale binding.

Zelf grond aankopen

Tenslotte moeten de deelnemers zelf de grond aankopen en niet bijvoorbeeld een projectontwikkelaar. Bovendien  moet er een gedegen plan liggen, ook financieel, en moet er een bouwbegeleider zijn.