Stappenplan wooninitiatieven

De gemeente Coevorden heeft in 2021 de nieuwe woonvisie vastgesteld. Zij bepaalde in deze woonvisie waar zij zelf het initiatief neemt om woningen te bouwen of waar zij de woningcorporatie of anderen uitnodigt dat te doen. Op dit moment is dat alleen bij de grotere kernen Coevorden, Dalen, Oosterhesselen, Zweeloo/Aalden, Sleen en Schoonoord het geval. In de andere dorpen in de gemeente wordt woningbouw niet actief georganiseerd. Daar kan alleen gebouwd worden wanneer er binnen een dorp zelf een groep bewoners opstaat die samen willen bouwen. 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Dat kan met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, kortweg CPO. De bewoners kijken naar de vraag uit het dorp en bepalen samen wat er nodig is om de kern gezond te houden. Zo’n CPO wordt begeleid bij het proces om betaalbare en passende woningen te realiseren in het dorp. 

Het is een sociale projectontwikkeling, waarbij de leden de opdrachtgever zijn. Zij ontwerpen een collectief plan, waarbij ze tijdens het ontwikkel- en bouwproces de beslissingen nemen. Zoals de keuze voor een architect, bank en aannemer. Op deze manier kunnen ze woningen volgens eigen wensen bouwen en hun eigen buurt vormgeven. Dat kunnen nieuwe woningen zijn of bijvoorbeeld het ombouwen van een school of winkelruimte tot woning. In Gees en Sleen zijn hiervan mooie voorbeelden. 

U leest er meer over op Wonen in onze gemeente. Soms willen mensen bouwen op grond die van de gemeente is. Omdat iedereen bij de verkoop van grond gelijke kansen moet hebben zijn er afspraken gemaakt over de positie van wooninitiatieven in het verkoopproces. Er zijn diverse bijeenkomsten gehouden om uit te leggen hoe de gemeente kan helpen en intussen zijn er al veel initiatieven van inwoners om zelf huizen te gaan bouwen.

Heeft u zelf een idee en wilt u weten hoe u zoiets aanpakt? Lees dan onderstaand stappenplan om te komen van idee tot huis.

Stappenplan

Praat erover: met de dorpsvereniging, gemeente, mogelijke deelnemers.

Beantwoord de volgende vragen:

  • Waarom een wooninitiatief? Waarom niet ‘regulier’?
  • Wanneer zou ik graag willen dat het wooninitiatief klaar is? Is er een eindtijd? Houdt er rekening mee dat wooninitiatieven veel tijd vragen.
  • Gaat het om huren of kopen?

Zorg voor een aantal mede-initiatiefnemers, zo is het duidelijk dat er echt behoefte is aan uw plan. De BOKD externe-link-icoonkan u helpen met een enquête. Neem contact op met de gemeente via wonen@coevorden.nl om uw plan toe te lichten.

Als de gemeente geen grote bezwaren ziet nemen de procesbegeleiders Wooninitiatieven van de provincie contact met u op.

Met de procesbegeleiders van de provincie onderzoekt u hoe ver u bent met de planvorming en hoe concreet de groep is. De procesbegeleiders leggen uit hoe het proces verloopt en wat u nog moet doen om het project haalbaar te maken.

Locatie

Als er een globaal plan is moet u als initiatiefnemer op zoek naar een locatie. Heeft u al een geschikte locatie gevonden? Neem dan contact op met de gemeente om te vragen of zij dit ook een geschikte locatie vindt. En als dat niet zo is kijkt de gemeente graag mee naar geschikte mogelijkheden.

Voor een locatie moet er met veel zaken rekening gehouden worden zoals natuur, omliggende bedrijven, wegen en parkeren. Uw contactpersoon van de gemeente kan u hier meer over vertellen.

Heeft u:

  • Een groep van minimaal 5 huishoudens die samen wil ontwikkelen?
  • Weet de groep wat ze wil bouwen en wat u kunt betalen?
  • Heeft de groep een locatie waarvan de grondeigenaar medewerking wil verlenen?

Dan kunt u via de provincie een procesbegeleider krijgen die de groep verder kan ondersteunen. Deze procesbegeleider helpt u door alle stappen heen.

Organiseren

Nu kan de groep met hulp van de procesbegeleider bedenken hoe het initiatief het beste te organiseren is. U kunt veel uit handen geven. Maar hoe meer u zelf doet hoe lager de kosten.

Samen met de procesbegeleider gaat de groep de plannen uitwerken. U zoekt een architect en een kostendeskundige die kijkt of de dromen binnen het budget van de groep vallen en wat er eventueel aangepast moet worden. Er kijkt een deskundige van de gemeente mee zodat de ideeën van de groep passen bij ideeën die de gemeente daar over heeft.


Grond reserveren

Er is een groep, een schetsplan of voorlopig ontwerp, een stedenbouwkundige schets en u weet dat u dit allemaal kunt betalen! U spreekt met de grondeigenaar af dat u een bepaalde tijd krijgen om de plannen af te maken zodat u daarna de grond kunt kopen.

Samen met de procesbegeleider rond u de plannen af  en zoekt een bouwer. De procesbegeleider zorgt er intussen voor dat u de juiste onderzoeken laten uitvoeren en u vergunningen op tijd aanvraagt. Als de plannen af zijn, de vergunning is gegeven dan gaat u over tot koop van de grond!


De laatste loodjes

En nu wachten tot de woning af is, of bijna af (casco) en dat u zelf binnen verder alles afmaakt. En u regelt natuurlijk een gezellig feest om te vieren dat het initiatief gelukt is!

De gemeente kan beslissen dat bepaalde grond alleen aan een gezamenlijk initiatief van meerdere huishoudens (minimaal vier) verkocht mag worden. Deze initiatiefnemers moeten dan een vereniging oprichten met als doel het bouwen van huizen bedoeld voor eigen bewoning van de leden.