Stappenplan wooninitiatieven

De gemeente Coevorden heeft in 2021 de nieuwe woonvisie vastgesteld. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor het ondersteunen en stimuleren van bouwinitiatieven van inwoners. Er zijn diverse bijeenkomsten gehouden om uit te leggen hoe de gemeente kan helpen en intussen zijn er al veel initiatieven van inwoners om zelf huizen te gaan bouwen. Heb je nu zelf ook een idee en wil je weten hoe je zoiets aanpakt? Lees dan onderstaand stappenplan om te komen van idee tot huis.

1. Idee

Praat erover: met de dorpsvereniging, gemeente, mogelijke deelnemers.

Beantwoord de volgende vragen:

• Waarom een wooninitiatief? Waarom niet ‘regulier’?

• Wanneer zou ik graag willen dat het wooninitiatief klaar is? Is er een eindtijd? Houdt er rekening mee dat wooninitiatieven veel tijd vragen.

• Gaat het om huren of kopen?

Zorg voor een aantal mede-initiatiefnemers, zo is het duidelijk dat er echt behoefte is aan je plan. De BOKD (www.bokd.nl) kan je helpen met een enquête.

Neem contact op met de gemeente via wonen@coevorden.nl om je plan toe te lichten.

Als de gemeente geen grote bezwaren ziet nemen de procesbegeleiders Wooninitiatieven van de provincie contact met jullie op.

2. Plan en locatie

Met de procesbegeleiders van de provincie onderzoeken jullie hoe ver je bent met de planvorming en hoe concreet jullie groep is. De procesbegeleiders leggen uit hoe het

proces verloopt en wat je nog moet doen om je project haalbaar te maken.

Locatie

Als er een globaal plan is moet je als initiatiefnemer op zoek naar een locatie. Heb je al een geschikte locatie gevonden? Neem dan contact op met de gemeente om te vragen of zij dit ook een geschikte locatie vindt. En als dat niet zo is kijkt de gemeente graag mee naar geschikte mogelijkheden.

Voor een locatie moet er met veel zaken rekening gehouden worden zoals natuur, omliggende bedrijven, wegen en parkeren. Jouw contactpersoon van de gemeente kan je hier meer over vertellen.

3. Uitwerking plan

Heb je:

• Een groep van minimaal 5 huishoudens die samen wil ontwikkelen.

• Weten jullie wat je wil bouwen en wat je kunt betalen.

• Hebben jullie een locatie waarvan de grondeigenaar medewerking wil verlenen.

Dan kun je via de provincie een procesbegeleider krijgen die jullie verder kan ondersteunen. Deze procesbegeleider helpt je door alle stappen heen.

Organiseren

Nu kunnen jullie met hulp van de procesbegeleider bedenken hoe je het initiatief het beste kunt organiseren. Je kunt veel uit handen geven. Maar hoe meer je zelf doet hoe lager de kosten.

4. Ontwerp

Samen met de procesbegeleider gaan jullie de plannen uitwerken. Je zoekt een architect en een kostendeskundige die kijkt of jullie dromen binnen jullie budget vallen en wat er eventueel aangepast moet worden. Er kijkt een deskundige van de gemeente mee zodat jullie ideeën passen bij ideeën die de gemeente daar over heeft.

Grond reserveren

Jullie hebben een groep, een schetsplan of voorlopig ontwerp, een stedenbouwkundige schets en je weet dat je dit allemaal kunt betalen! Nu spreek je met de grondeigenaar af dat jullie een bepaalde tijd krijgen om de plannen af te maken zodat je daarna de grond kunt kopen.

5. Realisatie

Samen met de procesbegeleider gaan jullie de plannen afronden en een bouwer zoeken. De procesbegeleider zorgt er intussen voor dat jullie de juiste onderzoeken laten uitvoeren en je vergunningen op tijd aanvraagt. Als de plannen af zijn, de vergunning is gegeven dan ga je

over tot koop van de grond!

De laatste loodjes

En nu wachten tot je woning af is, of bijna af (casco) en dat je zelf binnen verder alles afmaakt. En je regelt natuurlijk een gezellig feest om te vieren dat het initiatief gelukt is!