Woonvisie

De omgeving waarin wij wonen verandert continu. Mensen komen in onze gemeente wonen of verhuizen naar een andere plek. Ook hebben ouderen soms andere wensen dan jongeren.  In de Woonvisie beschrijven we hoe we willen dat de woningvoorraad in de gemeente zich ontwikkelt. Hierbij kijken we naar de samenstelling van de bevolking en de maatschappelijke ontwikkelingen binnen de stad en de verschillende dorpen in onze gemeente.

Eens in de paar jaar stellen we een nieuwe woonvisie vast, om op deze manier goed in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Op dit moment zijn we bezig met het maken van een nieuwe woonvisie. Hiervoor kijken we naar feiten en cijfers, maar voeren we ook veel gesprekken met inwoners en samenwerkingspartners.

Tot de nieuwe woonvisie klaar is, geldt de huidige woonvisie uit 2017.

Bekijk hier de Woonvisie 'hier wil je wonen' van de gemeente Coevorden.

PDFHier wil je wonen - Woonvisie 2017 - 2022

Wilt u meer weten over de woonvisie of heeft u concrete ideeën of vragen, neem gerust contact op met Renske de Man, via r.deman@coevorden.nl of via 14-0524.