Woonvisie

Op 7 december 2021 stemde de gemeenteraad van Coevorden in met de Woonvisie ‘Bouwen aan de toekomst’ voor de komende jaren. Een visie met een andere koers dan de voorgaande. Er is ruimte voor goede plannen en ruimte om te bouwen. Belangrijke aandachtspunten zijn leefbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, wonen en zorg en verschillende doelgroepen.

De Woonvisie is geschreven na bijeenkomsten met onder meer dorpsbelangenorganisaties, woningcorporaties, makelaars, projectontwikkelaars en ondernemers. Daarnaast is er een onderzoek onder inwoners gehouden. De woonwensen die tijdens deze inventarisatie zijn opgehaald, vormden de basis voor deze woonvisie.

Bouwen aan de toekomst

Een woningmarkt die past bij de toekomst; dat is wat de gemeente Coevorden wil. De rol van de gemeente is het stellen van kaders en het bewaken van het algemeen belang. Ook het stimuleren van ontwikkelingen en het goed contact houden met partijen die huizen bouwen en corporaties die huizen verhuren is belangrijk. Inwoners die plannen hebben die passen bij de ambities uit de woonvisie worden geholpen bij het realiseren van hun plannen. Wij hebben een stappenplan gemaakt om u te helpen bij uw wooninitiatief. 

Concrete aantallen

In totaal kunnen er de komende jaren tot 750 huizen bij komen. Een deel van deze woningen is al gepland. In de stad Coevorden gaat het dan om rond de 300 woningen en in de grotere dorpen varieert dit tussen de 15 en 125. Inwoners van de kleinere dorpen zijn welkom om goede plannen voor te leggen. 

Woonwagenstandplaatsen

De gemeenteraad stelde ook het woonwagenbeleid vanavond vast. Hiermee komt er een nieuw systeem voor het omgaan met de wachtlijst waarbij familieverbanden een grotere rol spelen. Daarnaast komen er vijftien extra standplaatsen. Waar deze komen is nog niet bekend. 

De woonvisie