Starterslening

De gemeente Coevorden biedt de mogelijkheid om een starterslening af te sluiten. Dat kan als je voor de eerste keer een huis koopt in de gemeente Coevorden. En als je aan de voorwaarden van de regeling voldoet. De starterslening is een aanvulling op een eerste hypotheek bij een andere geldverstrekker. De starterslening overbrugt het verschil tussen de koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen. Zo kunt u een huis dat onbetaalbaar lijkt, soms tóch kopen.

De starterslening wordt verstrekt door de ‘stichting Stimuleringsfonds volkshuisvesting Nederlandse gemeenten’ (SVn). In opdracht van de gemeente Coevorden. Hiervoor heeft de gemeente Coevorden budget gereserveerd. We verstrekken de leningen in volgorde van binnenkomst. We verlenen ze voor zover het budget reikt.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van een starterslening zijn:

  • Het is uw eerste koopwoning.
  • U heeft een maatschappelijke- en/of economische binding.
  • Uw inkomen blijft onder een door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) bepaalde inkomensgrens.
  • Uw hypotheek valt onder de Nationale Hypotheekgarantie (NHG).

De starterslening is bedoeld voor mensen die een huis in de gemeente Coevorden willen kopen en starter zijn. U bent starter als u op het moment van aanvraag inwonend bent. Of als u zelfstandig een huurwoning bewoont en niet eerder eigenaar van een koopwoning bent geweest. U kunt de starterslening voor zowel een nieuwbouwwoning als voor een bestaande woning in de gemeente Coevorden aanvragen. Voor nieuwbouwwoningen en bestaande woningen mag de koopsom maximaal € 300.000,-bedragen. De starterslening is maximaal € 30.000,-

In de Verordening ‘Starterslening gemeente Coevorden 2023’externe-link-icoon leest u alle voorwaarden.

Aanvragen

U kunt een starterslening aanvragen als er een koopovereenkomst is gesloten. U vult eerst het aanvraagformulier in.

Aan de hand van dit aanvraagformulier controleert de gemeente of u voldoet aan de lokale voorwaarden en of er voldoende budgetruimte is. De gemeente neemt het besluit over toekenning in ieder geval binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag. Wij streven er naar om uw aanvraag binnen 10 werkdagen af te wikkelen nadat alle benodigde informatie door ons is ontvangen.

Daarna stuurt de gemeente u een brief waarin staat of u in aanmerking komt voor een starterslening. Als dat het geval is ontvangt u met de brief alle informatie die nodig is voor de volgende stap in het aanvraagproces. Vanaf het moment dat u het besluit van de gemeente indient bij SVn verzorgt SVn de afhandeling van uw aanvraag. SVn voert o.a. een financiële toets uit om te bepalen of u definitief in aanmerking komt voor een starterslening. Ook stelt SVn de definitieve hoogte van de starterslening vast. Dit bedrag is inclusief afsluitkosten SVn en borgtochtprovisie NHH. Bij een positief toetsresultaat stuurt SVn u een offerte voor de starterslening.

Komt u niet in aanmerking dan ontvangt u een afwijzingsbrief van SVn. Na ontvangst van uw aanvraag bij SVn ontvangt u een persoonlijke code. Hiermee kunt u inloggen op de website van SVn en de status van uw aanvraag volgen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met ons via 14 0524. Op de webpagina over een eerste koopwoning van het SVnexterne-link-icoon leest u meer informatie over de starterslening. Ook kunt u op de website van het SVnexterne-link-icoon indicatief berekenen of u in aanmerking komt voor een starterslening.

Specifieke informatie over uw eigen situatie

Uw eigen hypotheekadviseur, met name geldverstrekkers / tussenpersonen in Coevorden zijn op de hoogte van de bijzonderheden van deze hypotheekvorm.