Stimuleringslening karakteristieke objecten

In de gemeente Coevorden zijn 1.515 objecten geïnventariseerd. Van de objecten is bekeken of ze van grote cultuurhistorische waarde zijn. Met medewerking van de historische verenigingen zijn 400 objecten geselecteerd. Het gaat voornamelijk om gebouwen, maar ook om bruggen, herdenkingsmonumenten en kerkhoven. Vanwege hun grote cultuurhistorische waarde is het belangrijk dat deze objecten behouden worden. Hiervoor bestaat de Verordening stimuleringsregeling karakteristieke objecten Coevorden. 

Procedure aanvragen

Vul het contactformulier in om de procedure voor het aanvragen van een stimuleringslening te starten. Vul bij 'reactie' in dat het gaat om de stimuleringslening en vermeld het adres van het betreffende karakteristieke object.

Na de aanvraag

Na de aanvraag krijgt u formulieren opgestuurd. Stuur deze ingevuld terug naar de gemeente. Na controle van uw gegevens sturen we u een formulier toe waarmee u een offerte voor de lening bij SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) kunt aanvragen. Gelijktijdig krijgt u van de gemeente alvast een voorlopige toekenning van de lening.

Vervolg

SVn voert in het kader van uw offerteaanvraag een krediettoets uit. Bij een negatieve uitkomst van de toets wordt de voorlopige toekenning ingetrokken. U komt dan niet in aanmerking voor een lening. Bij een positieve uitkomst wordt u door SVn een offerte opgestuurd. De gemeente wordt door SVn op de hoogte gebracht van een akkoord op de offerte. Na dit akkoord kunt u beginnen met de werkzaamheden.

Gereedmelding

Na afronding van de werkzaamheden moet u het formulier ‘gereedmelding’ aan de gemeente opsturen via info@coevorden.nl. Vervolgens volgt een definitieve toekenning van de lening door de gemeente en volgt uitbetaling door SVn.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de gemeente Coevorden.