Studietoeslag aanvragen

Als u een student met een beperking bent en niet of nauwelijks kunt bijverdienen, kunt u een studietoeslag aanvragen bij de gemeente.

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te kunnen betalen. Als u een student met een beperking bent, is dit niet altijd mogelijk. Misschien komt u in aanmerking voor een studietoeslag. U kunt op Rijksoverheidexterne-link-icoon kijken hoe hoog de studietoeslag is.

Aanvragen

De studietoeslag is er voor mensen in de gemeente Coevorden, maar de gemeente Emmen regelt het. Als u in de gemeente Coevorden woont, kunt u met DigiD een aanvraag indienen op de site van de gemeente Emmen.

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u studietoeslag aanvragen via het aanvraagformulier.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van een studietoeslag zijn:

  • U bent minimaal 15 jaar oud.
  • U heeft een beperking.
  • U ontvangt studiefinanciering of een bijdrage dankzij de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
  • U heeft geen recht op een Wajong-uitkering.
  • U kunt door uw beperking geen bijbaan hebben.
  • U kunt de studie door uw beperking (nog) niet combineren met werken.
  • U ontvangt geen inkomsten naast de studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de ‘Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten’.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bent u het niet eens met de beslissing?

Dat kunt u ons laten weten door een bezwaarschrift te sturen. Dit is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing. 

Zorg ervoor dat u bezwaar maakt binnen zes weken. Als u te laat bent, kan het zijn dat wij uw bezwaarschrift niet mogen behandelen.

Meer informatie over de bezwaarschriftprocedure leest u op onze pagina bezwaarschrift indienen

Heeft u vragen?

Bel dan naar 140524 of stuur een e-mail naar info@coevorden.nl

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het team Maatschappelijke Ondersteuning. Bel naar 140524 of stuur een e-mail naar info@coevorden.nl.

Wet en regelgeving

Meer informatie