Subsidie voor speellocaties

Voor een veilige speelplek laat de gemeente ieder jaar alle locaties controleren op veiligheid. Deze controle voert een extern bedrijf uit. Als het controlerapport aangeeft dat vervanging van een speeltoestel/ondergrond noodzakelijk is, kan er subsidie worden aangevraagd. De subsidie is minimaal € 5.000 en maximaal € 10.000.

Dit zijn de regels

  • U kunt alleen de subsidie aanvragen als beheerder van een openbare speellocatie.
  • Het aanvragen van een subsidie kan maximaal één keer in het jaar. De subsidie is eenmalig.
  • Het aanvragen van een subsidie moet u vóór de start van het project doen. Is het project al gestart? Wij geven dan geen subsidie meer.
  • Wij verwachten een vrijwillige inzet van minimaal 40 uur in de kosten van het project.
  • Het aanvragen van een subsidie kan u maximaal 8 weken voor de start van het project doen. Dit moet bij het college van burgemeester en wethouders.
  • Subsidie aanvragen doet u via de knop op deze pagina. Deze moet u helemaal invullen en met alle gevraagde bijlagen aan ons toesturen.

Interesse?

De hele subsidieregeling is te lezen in hoofdstuk 4 van het Uitvoeringsbeleid Algemene subsidieverordening Coevordenexterne-link-icoon.

Subsidie aanvragen

Contact

Wilt u meer informatie over de voorwaarden en mogelijkheden? Stuur dan een e-mail naar info@coevorden.nl of bel naar 14 0524.

Doel van de subsidie

Hop, naar buiten! Buiten spelen is gezond: kinderen zijn er lekker aan het bewegen, maken er vriendjes of vriendinnetjes en genieten en ontdekken nieuwe dingen. Voor kinderen is het heerlijk om de wereld al spelend te ontdekken. De gemeente vindt het daarom belangrijk dat er goede en fijne speellocaties zijn in de wijken en dorpen. 

Om dit te stimuleren is er subsidie beschikbaar voor het vervangen van speeltoestellen en ondergronden in een openbare speellocatie. Deze subsidie heeft tot doel het aanmoedigen van veilige speeltoestellen en ondergronden in bestaande speellocaties.