Subsidieregeling accommodaties in de samenleving

Eigenaren van maatschappelijke accommodaties kunnen subsidie aanvragen voor een incidentele investering in groot onderhoud, renovatie, verbouw en verduurzaming.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • De gemeente is geen eigenaar.
  • Er wordt geen winst gemaakt.
  • Er worden activiteiten georganiseerd op het gebied van ontmoeting, welzijn en cultuur.

Het gaat vaak om buurt- en dorpshuizen. De gemeente heeft hiervoor 1 miljoen euro gereserveerd.

De subsidieregeling loopt vooruit op een nog te ontwikkelen accommodatiebeleid. Hiermee willen we de kwaliteit van maatschappelijke accommodaties op peil houden. De ontwikkeling van dit accommodatiebeleid staat gepland voor het eerste kwartaal van 2021.

Subsidie aanvragen

Eigenaren van accommodaties kunnen een subsidieaanvraag doen bij de gemeente. Dat kan via het aanvraagformulier hieronder. Daar staan ook de voorwaarden om de subsidie te kunnen krijgen.