Subsidieregeling Broedplaatsen in de dorpen gemeente Coevorden

Bent u aanbieder van cultuurlessen en wilt u uw lessen aanbieden in het buitengebied van de gemeente? Vraag dan een ondersteuningssubsidie aan!

Voor wie?

Deze subsidie kan worden aangevraagd door een aanbieder van cultuurlessen die voldoet aan deze kenmerken en voorwaarden:

 1. De aanbieder is een vereniging, stichting of cultuurprofessional met een KVK-nummer, die actief is in één of meerdere dorpen in de gemeente Coevorden.
 2. De aanbieder geeft buitenschoolse lessen gericht op beeldende kunst, muziek, klassieke dans, theater, literatuur, mode, vormgeving, nieuwe media en/of erfgoed.
 3. De aanbieder geeft les aan kinderen tot 18 jaar, aan één of meerdere leerlingen tegelijk. 

Voor wat?

De subsidieregeling heeft tot doel het aanbieden van buitenschoolse cultuurlessen aan kinderen tot 18 jaar in de dorpen in de gemeente Coevorden te stimuleren. De aanvrager kan deze subsidie gebruiken voor:

 • kosten van huur voor een leslocatie in een dorp in de gemeente
 • kosten van promotie van een leslocatie in een dorp in de gemeente
 • kosten voor de werving van leden
 • reiskosten

De hoogte van de subsidie is €500,-.

Waar moet u aan denken?

 • Een omschrijving van uw activiteiten. Daar staat bijvoorbeeld in: de locatie en waar u de subsidie voor wilt gebruiken.
 • Een overzicht van de verwachte kosten.

Wat zien we liever niet?

 • dat de activiteit kan al door andere subsidies/bijdrages plaatsvinden
 • de cultuurlessen zijn in de stad Coevorden of buiten de gemeente Coevorden
 • de aanvrager heeft over dezelfde periode of een deel ervan al subsidie ontvangen
 • repetities van koren, orkesten of toneel- en theaterverenigingen, die ook volwassen leden hebben

Hoe en wanneer aanvragen?

U moet inloggen met Digi-D of E-herkenning. Iedere aanbieder (individuele docent) mag maximaal één aanvraag per jaar indienen. Aanvragen kan het hele jaar. De kosten moeten in datzelfde kalenderjaar worden gemaakt.

Beoordeling en subsidie-plafond

Subsidieaanvragen worden beoordeeld door de gemeente. De gemeente mag 8 weken doen over het beoordelen van een aanvraag. Er is een subsidie-plafond van €15.000,-. Als het subsidie-plafond is bereikt, kunnen we geen aanvragen meer goedkeuren.