Subsidieregeling Coevorder Cultuurpot

Heeft u een leuk idee voor een culturele activiteit? Wilt u die ene singer-songwriter laten optreden in het dorpshuis? Een graffiti artist uitnodigen om jullie te helpen de jeugdsoos te versieren? Of met jullie koor alle verzorgingshuizen bezoeken deze feestdagen? Vraag gemakkelijk subsidie aan bij de Coevorder Cultuurpot!

U kunt het digitale formulier opslaan en later verder gaan. Als u dat wilt, kan dat via:


Voor wie?

Vaak moet u voor een subsidie een vereniging of een stichting zijn. Dat hoeft deze keer niet. U kunt subsidie aanvragen als u kunt inloggen met uw Digi-D of met E-herkenning. Het helpt wel als u kunt laten zien dat u samenwerkt met anderen, die passen bij uw plan.

Voor wat?

De activiteit moet plaatsvinden in de gemeente Coevorden. Het is niet erg als u een bepaalde groep in gedachten hebt, maar iedereen moet kunnen meedoen of kunnen komen kijken. Het kan zijn dat u eerst een kaartje moet kopen.

Naast het organiseren van culturele activiteiten, mag u deze subsidie ook gebruiken voor het uitbrengen van een publicatie over de (cultuur)historie van de gemeente Coevorden en/of streektaal.

De hoogte van de subsidie is minimaal € 500,- en maximaal € 2.000,- per aanvraag.

Waar moet u aan denken?

 • Een goede omschrijving van uw plan. Daar staat bijvoorbeeld in: wat gaat u doen, waar en wanneer? Voor wie organiseert u dit?
 • Een begroting van de activiteit. Welke kosten gaat u krijgen? Welke inkomsten zijn er?

Een streepje voor

Bij meerdere goede aanvragen, hebben deze activiteiten een streepje voor:

 • activiteiten voor en door jongeren
 • activiteiten waarin het Nedersaksisch een plek krijgt
 • activiteiten van of met inwoners in dorpen en wijken
 • activiteiten die aanvullend of vernieuwend zijn op het bestaande culturele aanbod

Wat zien we liever niet?

 • een activiteit is al in precies dezelfde vorm uitgevoerd en zit in het standaard programma
 • de subsidie wordt besteed aan structurele tekorten of overheadkosten
 • de activiteit wordt georganiseerd met een winstoogmerk
 • de activiteit kan al door andere subsidies plaatsvinden
 • een professional krijgt geen eerlijke vergoeding (Fair Practice Code)

Wanneer kunt u aanvragen?

Vind de activiteit plaats tussen 1 januari tot en met 30 juni? Dan kunt u een aanvraag doen vanaf 1 november van het voorgaande jaar, tot minimaal 8 weken voor de activiteit.

Vind de activiteit plaats tussen 1 juli tot en met 31 december?  Dan kunt u een aanvraag indienen vanaf 1 mei van hetzelfde jaar, tot minimaal 8 weken voor de activiteit.

U kunt maximaal één aanvraag indienen ieder jaar.

Beoordeling en subsidieplafond

Subsidieaanvragen worden beoordeeld door de gemeente. De gemeente mag 8  weken doen over het beoordelen van een aanvraag. Er is een subsidie-plafond van € 44.000,-. Als het subsidie-plafond is bereikt, kunnen we geen aanvragen meer goedkeuren.