Subsidieregeling Toegankelijk Cultuuronderwijs

Via deze regeling kunnen aanbieders van buitenschoolse cultuurlessen geld aanvragen om het lesgeld te verlagen. Het volgen van bijvoorbeeld muziek-, theater- of tekenles wordt daardoor meer toegankelijk voor iedereen.

Voor wie?

Deze subsidie kan worden aangevraagd door een aanbieder van buitenschoolse cultuurlessen die voldoet aan deze kenmerken en voorwaarden:

  1. De aanbieder is een vereniging, stichting of cultuurprofessional met een KVK-nummer, die actief is in de gemeente Coevorden.
  2. De aanbieder geeft buitenschoolse lessen gericht op beeldende kunst, muziek, klassieke dans, theater, literatuur, mode, vormgeving, nieuwe media en/of erfgoed.
  3. De aanbieder geeft les aan kinderen tot 18 jaar, aan één of meerdere leerlingen tegelijk. 

Voor wat?

De aanvrager kan een subsidie aanvragen om het lesgeld voor cultuurlessen te verlagen. Ieder kind mag drie jaar meedoen aan deze subsidie. Het subsidiebedrag wordt berekend met 50% van de lesgelden. We gaan daarbij uit van maximaal een half uur les iedere week. Er geldt een maximum van €12,- subsidie voor iedere 30 minuten voor iedere leerling. (Uw les is in dat geval €24 voor iedere 30 minuten voor ieder kind, of duurder). Een andere hoeveelheid tijd wordt naar verhouding berekend. U vult een complete berekening bij uw aanvraag in. Deze doet u als bijlage bij deze aanvraag. In het online aanvraagformulier staat meer informatie over de bedragen en de berekening. Als u wilt, kunt u een Excelbestand met rekenschema krijgen. Stuur een mail naar info@coevorden.nl ten aanzien van Marieke Meijerink.

Hoe en wanneer aanvragen?

U moet inloggen met Digi-D of E-herkenning. Iedere aanbieder mag maximaal één aanvraag per half jaar indienen. Eenmaal ingediend kan een aanvraag niet worden gewijzigd. Aanvragen moet tussen 1 augustus en 1 oktober voor het najaarssemester (zomervakantie tot kerstvakantie). En tussen 1 januari en 1 maart voor het voorjaarssemester (kerstvakantie tot zomervakantie).

Beoordeling en subsidie-plafond

Subsidieaanvragen worden beoordeeld door de gemeente. De gemeente mag 8 weken doen over het beoordelen van een aanvraag. Er is een subsidie-plafond van €100.000,-. Als het subsidie-plafond is bereikt, kunnen we geen aanvragen meer goedkeuren. Niet-gebruikt budget nemen we mee naar de volgende periode.