Subsidieregeling Verduurzaming Volkshuisvesting Drenthe

Bent u eigenaar van een woning in Schoonoord of in één van de volgende wijken in Coevorden: De Loo, Lootuinen of Poppenhare? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie voor het verduurzamen van uw woning. 

De belangrijkste voorwaarden

  • U woont in Schoonoord of in één van de volgende wijken in Coevorden: De Loo, Lootuinen of Poppenhare.
  • Uw woning heeft een WOZ-waarde die op 1 januari 2021 lager was dan € 201.000,-
  • Uw woning is gebouwd vóór 1994. De werkzaamheden zorgen voor een verbetering van de energieprestatie van de woning met drie labelstappen of naar label B. 
  • U bent zowel eigenaar als bewoner van de woning waarvoor u subsidie aanvraagt.
  • Maximaal kunt u voor € 14.000,- subsidie aanvragen.
  • Voor het aangevraagde subsidiebedrag geldt een eigen bijdrage van 25%.

Deze regeling van de gemeente wordt uitgevoerd door de uitvoeringsorganisatie van de 3 noordelijke provincies, namelijk SNN. Lees op de webpagina van SNNexterne-link-icoon meer informatie over de regeling en voor het doen van een aanvraag.