Subsidies en regelingen monumenten

U heeft een monumentaal gebouw. Dan heeft u misschien ook recht op een subsidie of een regeling. Daar leest u op deze pagina meer over. 

U wilt een gemeentelijk monument of een beeldbepalend gebouw restaureren 

Restauratie betekent dat u de monumentale waarden herstelt, of dat u het gebouw constructief verbetert. Dan heeft u misschien recht op de Cultuurfondshypotheek. Onder deze lening vallen de restauratiekosten, maar ook de kosten voor herbestemming of verduurzaming. Neem eerst contact op met het Nationaal Restauratiefonds om te checken hoeveel budget er nog vrij is. Kijk daarvoor op de website van het Restauratiefondsexterne-link-icoon

U heeft een rijksmonument dat volgens de regeling géén woonhuis is 

Dan heeft u misschien recht op de subsidieregeling instandhouding monumenten. U mag deze regeling gebruiken om doelgericht onderhoud te doen aan het gebouw. Deze regeling mag u over 6 jaar gebruiken. 

U kunt de subsidie elk jaar aanvragen van 1 februari tot en met 31 maart 

U leest meer over de subsidie op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoedexterne-link-icoon.   

U wilt uw monumentale gebouw een nieuwe bestemming geven 

Dan kunt u de ‘Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten’ gebruiken om te kijken of dat haalbaar is. Deze subsidie zorgt ervoor dat monumenten en belangrijke cultuurhistorische gebouwen duurzaam gebruikt kunnen worden. Nu en ook later. Zo voorkomen we dat de gebouwen leegstaan en daardoor misschien vervallen. U kunt de subsidie voor de kosten van een haalbaarheidsonderzoek aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

U kunt de subsidie elk jaar aanvragen van 1 oktober tot en met 30 november 

U leest meer over de subsidie op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoedexterne-link-icoon

U wilt uw rijksmonument met woonfunctie onderhouden 

Dat kan vanaf 1 januari 2019 met de ‘Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten’ wanneer uw rijksmonument volgens de ‘Basisregistratie Adressen en Gebouwen’ een verblijfsobject is. U vraagt deze subsidie aan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het onderhoud kan bijvoorbeeld gaan over schilderwerk, of het herstellen van de dakgoot of de kozijnen. U betaalt zelf 38% van het subsidiebedrag. Dat baseren we op de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten. 

U kunt de subsidie elk jaar aanvragen van 1 maart tot en met 30 april 

Let op: u vraagt subsidie aan voor de onderhoudskosten die u in het jaar daarvoor maakte. Deze subsidie vervangt de fiscale aftrek voor eigenaren van rijksmonumenten. Onderhoudskosten tot en met 2018 komen nog in aanmerking voor fiscale aftrek. U leest meer over deze subsidie op  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. externe-link-icoon

U wilt karakteristiek bezig van Drenthe restaureren of een nieuwe bestemming geven 

Daarvoor kunt u de ‘Subsidieregeling behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2021-2024’ gebruiken. We zien monumenten en beeldbepalende gebouwen en objecten als karakteristiek bezit van de provincie. U leest daar meer over op de site van de provincie Drentheexterne-link-icoon

U wilt uw monumentale pand verduurzamen 

U kunt uw vragen stellen bij het Drents Energieloket. Of kijk voor meer informatie naar het energieadvies monumentale pandenexterne-link-icoon