Toeristenbelasting

Toeristenbelasting wordt geheven van personen die niet als ingezetene met een adres in de basisregistratie personen van de gemeente Coevorden zijn ingeschreven. De reden van de overnachting is niet van belang. De toeristenbelasting geldt voor alle overnachtingen, ook als die geen toeristische reden hebben.

De belastingplichtige is diegene die gelegenheid biedt tot het houden van overnachtingen en berekent dit bedrag door aan de gast in de kosten voor de overnachting. U moet hiervoor het aantal gasten en overnachtingen registreren. U kunt hiervoor gebruik maken van het nachtverblijfregister, deze vindt u onder het tabblad 'Formulieren'.

Gaat u zelf kamperen of overnacht u in een hotel? Dan staat het bedrag van de toeristenbelasting op uw factuur.

De voorwaarden zijn onder andere:

  • Uw gasten betalen voor de overnachting of u ontvangt een vergoeding in welke vorm dan ook.
  • De gast staat niet in de basisregistratie personen (BRP) van deze gemeente ingeschreven. 
  • U vermeldt de toeristenbelasting apart op de factuur aan uw gast.

Aangifte doen

Aangifte kunt u vanaf nu digitaal doen. Om online zaken te doen met ons, is het belangrijk dat u zich kunt legitimeren. Bij gemeente Coevorden kunt u aangifte doen met DigiD of eHerkenning:

Inloggen DigiD

Inloggen eHerkenning

Wilt u een papieren formulier om uw aangifte te doen? Stuur dan een e-mail naar info@coevorden.nl.

Registratie meesturen bij aangifte

Bij uw aangifte moet u een registratie meesturen. Dit kan door het bijhouden van een nachtverblijfregister of een eigen lijst. Kiest u voor een eigen lijst? Dan moeten daarop dezelfde gegevens staan als op het nachtverblijfregister. Een goedgekeurde accountantsverklaring door een registeraccountant indienen bij uw aangifte kan ook. Deze moet zijn opgesteld door een registeraccountant.

Vergunning

Voor het starten heeft u een omgevingsvergunning nodig. De mensen van het team Vergunningen informeren u daar graag over. Zij zijn te bereiken via tel. 14 0524 of via e-mail info@coevorden.nl. Ook kunt u langskomen, u kunt hiervoor digitaal een afspraak maken.

Wanneer u (nog) geen toestemming heeft dan kan dit mogelijk gevolgen hebben voor onder andere uw aansprakelijkheid, brand- en opstalverzekering.

Bent u het niet eens met uw aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. De gemeente helpt u graag en doet dit gratis. U kunt binnen zes weken na dagtekening van uw aanslag bezwaar maken. Lees hierover meer op de pagina belastingen-bezwaar.

Het tarief bedraagt per persoon per overnachting € 1,30.

Ook kunt u afrekenen op basis van een forfaitaire heffing. Dit is alleen mogelijk voor mobiele kampeeronderkomens of stacaravans op vaste standplaatsen die geschikt zijn of slechts gebruikt mogen worden gedurende een periode van:

  • niet meer dan 3 maanden: € 117,00
  • meer dan 3 maanden, maar uiterlijk 6 maanden: € 195,00
  • meer dan 6 maanden, maar uiterlijk 12 maanden: € 273,00

(tarieven 2021)

U kunt langskomen in het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis. Het meest eenvoudig is om digitaal uw afspraak te maken. U ziet dan direct alle beschikbare tijdstippen. Kies dan het moment dat het u het beste uitkomt.

Telefonisch contact opnemen kan natuurlijk ook. U kunt bellen met 14 0524.

Afdeling Publieksservice, Team KBB - Belastingen

Telefoon: 14 0524
Email: belastingen@coevorden.nl

Bezoekadres:
Kasteel 1
7741 GC Coevorden

Postadres:
Postbus 2
7740 AA Coevorden