Verhuizen binnen Nederland

Gaat u binnen Nederland verhuizen? Dan is het belangrijk om dit door te geven aan de gemeente waar u naartoe verhuist. U kunt dit doen tussen 4 weken voor de verhuizing en 5 dagen erna. Een verhuizing doorgeven is gratis.

Als u verhuist naar de gemeente Coevorden of binnen deze gemeente, kunt u dit digitaal regelen met uw DigiD. Een verhuizing naar een recreatiewoning kunt u niet digitaal doorgeven.  

Wilt u uw verhuizing persoonlijk bij de gemeente doorgeven? Maak dan een afspraak, online of bel 14 0524. U neemt mee: 

 • Een geldig identiteitsbewijs. 
 • Bij inwoning een schriftelijke verklaring van hoofdbewoner en een kopie identiteitsbewijs. 
 • Als u naar een recreatiewoning verhuist, heeft u ook een huurcontract nodig.  

Voorwaarden verhuizing

Een paar voorwaarden voor het doorgeven van de verhuizing zijn: 

 • U bent 16 jaar of ouder. 
 • De verhuizing wordt doorgegeven door:
  • uzelf 
  • een ouder, voogd of verzorger 
  • samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen) 
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen (18+) voor elkaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen) 
  • een wettelijke vertegenwoordiger 
  • een meerderjarige met schriftelijke toestemming 

Samenwonen of inwonen

Gaat u samenwonen of bij iemand inwonen? Geef dit dan aan ons door. Als u de verhuizing digitaal doorgeeft, moeten beide partijen met DigiD toestemming geven. 

Geeft u de verhuizing aan de balie door? Neem dan de volgende documenten mee: 

 • Schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner 
 • Geldig legitimatiebewijs van de hoofdbewoner
 • Uw geldige legitimatiebewijs

Zelf controleren 

Wanneer wij de verhuisaangifte verwerken, geven wij de aanpassing ook door aan andere overheidsinstanties. Op www.wiekrijgtmijngegevens.nlexterne-link-icoon ziet u welke instanties dit zijn. Op MijnOverheid.nlexterne-link-icoon kunt u na 48 uur zien dat uw verhuizing is verwerkt en dat u staat ingeschreven op uw nieuwe adres. Ook ziet u hier met hoeveel personen u staat ingeschreven. 

Naar een andere gemeente verhuizen

Gaat u naar een andere gemeente verhuizen? Dan meldt u zich bij de nieuwe gemeente om de verhuizing door te geven. 

Contact

Komt u uit het buitenland of wilt u een briefadres? Maak dan een afspraak door te bellen naar 140524. Als u vragen heeft, neem dan contact op met team Burgerzaken. Bel naar 140524 of stuur een e-mail naar info@coevorden.nl