Verhuur manege in Sleen

04 juni 2024
Algemeen

De manege in Sleen.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden is van plan om de manege aan de Zetelveenweg 1a in Sleen te verhuren aan Stichting Paardensport Centrum Sleen uit Sleen.

Het perceel van 1.12.54 vierkante meter is kadastraal bekend als ‘gemeente Sleen, sectie R, nummer 2379’. Het college ziet af van het volgen van een selectieprocedure, tenzij andere serieuze gegadigden zich melden.

Waarom geen selectieprocedure?

Wij zijn van mening dat Stichting Paardensport Centrum Sleen de enige serieuze gegadigde is omdat:

  • Stichting Paardensport Centrum Sleen de activiteiten en de onderneming (deels) van de voormalige huurder Paardensport Centrum Sleen B.V. heeft overgenomen;
  • Stichting Paardensport Centrum Sleen zonder locatie de onderneming niet kan voortzetten;
  • Hiermee de paardensport in Sleen kan worden behouden.

Kort geding

Iedere serieuze gegadigde die vindt dat hij ook voor deze overeenkomst in aanmerking komt, kan binnen 20 kalenderdagen een kort geding starten. Deze termijn begint te lopen de dag na publicatie van het voornemen. Het kort geding moet worden aangespannen bij de Rechtbank Noord-Nederland.

Als u een kort geding aanspant, vragen wij u ons dit binnen de gemelde periode van 20 kalenderdagen schriftelijk bekend te maken. Dit doet u bij voorkeur door de conceptdagvaarding per e-mail te sturen naar a.wijnholds@coevorden.nl.

Vragen?

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw A. Wijnholds, telefoonnummer 140524 of via a.wijnholds@coevorden.nl.