Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is werk waarvoor u geen loon krijgt. Veel mensen leveren als vrijwilliger (gratis) een belangrijke bijdrage aan de samenleving. Bijvoorbeeld voor de sportclub, muziekvereniging of de stichting voor ouderenwerk. Er zijn heel veel activiteiten die niet uitgevoerd kunnen worden zonder inzet van vrijwilligers.

Als vrijwilliger krijgt u er nieuwe ervaringen en contacten voor terug en soms ook een vergoeding. Het is vaak plezierig en dankbaar om te doen. Daarnaast zorgt vrijwilligerswerk voor sociale samenhang en leefbaarheid. De gemeente ondersteunt en stimuleert dit werk.

Bijstand en vrijwilligerswerk

Zit u in de bijstand en wilt u vrijwilligerswerk doen? Dat mag! Ook als dit geen onderdeel is van uw re-integratietraject. Er zijn wel voorwaarden:

  • Geef altijd door dat u vrijwilligerswerk wilt gaan doen.
  • Het vrijwilligerswerk mag het solliciteren en aannemen van betaald werk niet in de weg staan. Betaald werk gaat vóór vrijwilligerswerk.
  • U mag geen werk doen waarvoor u eigenlijk moet worden betaald, zoals meehelpen in een winkel.
  • Krijgt u een vergoeding voor uw vrijwilligerswerk? Geef dit dan altijd aan ons door. Soms krijgt u daardoor minder uitkering. Dat ligt aan de hoogte van de vergoeding die u krijgt.

Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligerswerk is ontzettend belangrijk. Eén van de manieren waarop de gemeente dit ondersteunt is met de vrijwilligersverzekering bij Centraal Beheer. Alle vrijwilligers en mantelzorgers in een gemeente zijn daarmee automatisch verzekerd. Meer informatie over de verzekering voor vrijwilligers vindt u op de pagina Vrijwilligersverzekering.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons team Actief voor Werk via telefoonnummer 14 0524 of adm.teamwerk@coevorden.nl.