Werken met een (arbeids)beperking

Door ziekte of een arbeidsbeperking niet in staat zelfstandig het minimum loon te verdienen? Dan kunt u mogelijk - na een keuring - in het doelgroepenregister opgenomen worden. Tussen overheid en werkgevers zijn er afspraken gemaakt. Personen die in het register staan krijgen zo veel mogelijk een passende werkplek bij bedrijven en overheden.

Een geschikte baan?

Komt er zo’n baan voorbij die geschikt is voor u? Neem dan contact op met uw klantmanager. Er zijn extra mogelijkheden voor begeleiding tijdens het werk, zodat u goed aan de slag kunt.

Meer informatie op de website van de Rijksoverheid.