Werken met een (arbeids)beperking

Wanneer u door ziekte of een arbeidsbeperking niet in staat bent zelfstandig het minimum loon te verdienen, kan het zijn dat u na een keuring in het zogenaamde doelgroepenregister komt te staan. Tussen overheid en werkgevers zijn er afspraken gemaakt om mensen die in dat register staan, zo veel mogelijk een passende werkplek te bieden bij bedrijven en overheden.

Komt er zo’n baan voorbij die geschikt is voor u? Dan kunt u hierover contact opnemen met uw klantmanager. Er zijn extra mogelijkheden voor begeleiding tijdens het werk, zodat u goed aan de slag kunt.