Werken met een (arbeids)beperking

Door ziekte of een arbeidsbeperking niet in staat zelfstandig het minimum loon te verdienen? Dan kunt u mogelijk - na een keuring - in het doelgroepenregister opgenomen worden. Tussen overheid en werkgevers zijn er afspraken gemaakt. Personen in dat register krijgen zo veel mogelijk een passende werkplek bij bedrijven en overheden.

Komt er zo’n baan voorbij die geschikt is voor u? Neem dan contact op met uw klantmanager. Er zijn extra mogelijkheden voor begeleiding tijdens het werk, zodat u goed aan de slag kunt.