Werkervaringsplaatsen

Soms is het door persoonlijke omstandigheden nog niet mogelijk om in loondienst te werken. Dan krijgt u hulp bij het vinden van andere mogelijkheden. Zoals:

Werkstages

Bij veel bedrijven zijn werkstages mogelijk.  Een werkstage is een stage waarbij een werkloze met behoud van zijn/haar bijstandsuitkering werkervaring opdoet bij een bedrijf, voor de periode van drie tot zes maanden. U kunt dan wennen aan het werkritme, leren omgaan met collega's of een leidinggevende. Welke plek geschikt voor u is, ligt eraan wie u bent en wat u kunt.

In de praktijk zien we dat wanneer het goed gaat op een werkstage, u kans maakt op een betaalde baan bij datzelfde bedrijf.

Proefplaatsing

Het is ook mogelijk om op een proefplaatsing bij een werkgever te komen. Ook hier staat het krijgen van werkervaring centraal. Het verschil met een werkstage is dat de werkgever in dit geval –bij goed functioneren- het plan heeft om u daarna in dienst te nemen.

Participatieplaats

Vindt u het lastig om aan het werk te gaan? Dan is een participatieplaats misschien iets voor u. Op een participatieplaats staan niet de werkzaamheden centraal, maar het leren werken of het (opnieuw) wennen aan werken. Onderwerpen als omgaan met gezag, op tijd komen, werkritme en samenwerking met collega’s kunnen dan aan de orde komen.

Sociale activering

Het kan zijn dat een participatieplaats ook nog een stap te ver is. In dat geval kan er gekozen worden voor een sociale activering. Hier staat het meedoen in de samenleving voorop. U kunt hierbij denken aan het doen van vrijwilligerswerk. Er zijn veel dingen die u kunt doen. Ondanks dat u misschien lichamelijk of geestelijk beperkt wordt in uw mogelijkheden. Zo voorkomt u dat u misschien veel alleen bent. En zo blijft u meedoen in de samenleving.

Leerwerkloket

Bij het leerwerkloket kunt u terecht voor gratis advies over leren en werken. U kunt hierbij denken aan mogelijk te volgen opleidingen, advies over welke loopbaan bij u past, hoe werken en leren kan worden gecombineerd en welke mogelijkheden er zijn om bij een bedrijf te werken en op hetzelfde moment een diploma te halen. Uw klantmanager werkt veel samen met de mensen van het loket. Wilt u hier iets mee? Neem dan eerst contact op met uw klantmanager om de mogelijkheden te bespreken.

Laaggeletterdheid

In onze gemeente heeft een op de negen mensen moeite met lezen en schrijven. Veel mensen vinden het vervelend om hiervoor uit te komen. Moeite met lezen en schrijven kan lastig zijn bij het vinden van werk. In de gemeente zijn twee Taalpunten (in de bibliotheken van Coevorden en Schoonoord) waar u terecht kunt. Samen met taalvrijwilligers kunt u aan de slag om beter te leren lezen of schrijven.