Afvalstoffenheffing

De gemeente haalt afval op en zorgt voor de verwerking hiervan. Hiervoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente. Heeft u een woning, woonwagen of woonboot in de gemeente Coevorden? Dan betaalt de gebruiker afvalstoffenheffing. Bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing. Zij betalen reinigingsrecht of regelen zelf de inzameling van hun afval.

Wat u moet weten

 • U betaalt extra belasting als u een extra grijze of groene container heeft.
 • Heeft u een inkomen rond bijstandsniveau en heeft u weinig vermogen, dan heeft u misschien recht op kwijtschelding.
 • U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de hoogte van de aanslag.
 • Verhuist u naar een andere gemeente of naar het buitenland, dan passen wij de aanslag aan. U krijgt het teveel betaalde bedrag teruggestort op het bij ons bekende rekeningnummer. Meer over verhuizen en belastingen.

Betalen

Zo betaalt u afvalstoffenheffing:

De gemeente stuurt u elk jaar een aanslag. Hierin staat hoeveel u moet betalen en hoe u het bedrag overmaakt. U kunt de aanslag ook in meerdere termijnen betalen met een automatische incasso.

Kosten

Voor de afvalstoffenheffing gelden vaste tarieven. Het aantal personen op een adres bepaalt hoeveel u moet betalen aan afvalstoffenheffing. Het maakt dus niet uit of u veel, weinig of zelfs helemaal geen afval aan de straat zet.

 • 1 persoon €269,22
 • 2 of meer personen €324,29
 • Recreatiewoningen €324,29 

Een extra container vraagt u aan bij Area Reinigingexterne-link-icoon. Voor een extra container betaalt u per container:

 • Extra container restafval €155,01
 • Extra container gft €77,51
 • Extra container pmd €77,51
 • Extra container voor medisch gebruik, bijvoorbeeld voor stoma materialen en incontinentiemateriaal is gratis

(tarieven 2024)

Wanneer u de extra container niet meer nodig heeft, neem dan telefonisch contact met ons op: 14 0524. Area Reiniging haalt de extra container bij u op.