Stempels, enveloppen met logo gemeente Coevorden, een paarse balpen en meetlat vormen benodigdheden voor Belastingen op een houten achtergrond.

Afvalstoffenheffing

De gemeente haalt afval op en zorgt voor de verwerking hiervan. Hiervoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente. Heeft u een woning, woonwagen of woonboot in de gemeente Coevorden? Dan betaalt de gebruiker afvalstoffenheffing. Bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing. Zij betalen reinigingsrecht of regelen zelf de inzameling van hun afval.

Wat u moet weten

 • U betaalt extra belasting als u een extra grijze of groene container heeft.
 • Als u een inkomen rond bijstandsniveau heeft en weinig vermogen, dan heeft u misschien recht op kwijtschelding.
 • U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de hoogte van de aanslag.
 • Verhuist u naar een andere gemeente of naar het buitenland, dan passen wij de aanslag aan. U krijgt het teveel betaalde bedrag terug. Meer over verhuizen en belastingen.

Betalen

Zo betaalt u afvalstoffenheffing:

De gemeente stuurt u elk jaar een aanslag. Hierin staat hoeveel u betaalt en hoe u kunt betalen.

U kunt de aanslag ook in meerdere termijnen betalen. Dit kan door middel van het afgeven van een automatische incasso.

Kosten

Voor de afvalstoffenheffing gelden vaste tarieven. Het aantal personen op een adres bepaalt hoeveel u moet betalen aan afvalstoffenheffing. Het maakt dus niet uit of u veel, weinig of zelfs helemaal geen afval aan de straat zet.

 • 1 persoon € 269,22
 • 2 of meer personen € 324,29
 • Recreatiewoningen € 324,29 

Voor een extra container betaalt u per container:

 • Extra container restafval € 155,01
 • Extra container GFT € 77,51
 • Extra container PMD € 77,51
 • Extra container voor medisch gebruik bijvoorbeeld voor stoma materiaal, incontinentie is gratis

Wanneer u de extra container niet meer nodig heeft, neem dan contact met ons op via 140524. Area Reiniging haalt de extra container bij u op. U ontvangt daarna een vermindering voor de resterende volle maanden na het ophalen van de extra container.

(tarieven 2024)

Contact

U kunt contact opnemen met ons Klantcontactcentrum door 14 0524 te bellen. U kunt telefonisch een afspraak maken met 1 van de medewerkers van het team belastingen. Een extra container vraagt u aan bij Belastingen of bij Area Reiniging.