Stempels, enveloppen met logo gemeente Coevorden, een paarse balpen en meetlat vormen benodigdheden voor Belastingen op een houten achtergrond.

Kwijtschelding belastingen en heffingen

Als u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

Beschrijving

Heeft u een inkomen op of rond bijstandsniveau en weinig bezittingen? Dan is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. U hoeft de belasting dan niet te betalen. Soms krijgt u kwijtschelding voor een gedeelte van de belasting. U betaalt dan minder belasting.Heeft u een inkomen op of rond bijstandsniveau en weinig bezittingen? U hoeft de belasting dan niet te betalen. Soms krijgt u kwijtschelding voor een gedeelte van de belasting. U betaalt dan minder belasting.

De gemeente houdt rekening met het inkomen, uitgaven en bezittingen van u en eventueel uw partner/echtgenoot of medebewoner.

Betalingsregeling

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Vraag dan een betalingsregeling aan bij de gemeente.

U kunt kwijtschelding aanvragen voor de volgende belastingen:

 • afvalstoffenheffing
 • rioolheffing gebruikers (gemeente)

Geen kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Voor de onroerendezaakbelasting en rioolheffing eigenaren en extra container(s) ontvangt u geen kwijtschelding.

U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor bedragen die u nog niet of minder dan drie maanden geleden hebt betaald.

Kwijtschelding GBLT

U ontvangt van GBLT apart bericht of u in aanmerking komt voor kwijtschelding voor de aanslag waterschapsbelasting(en).

Heeft u niet eerder een verzoek tot kwijtschelding ingediend bij GBLT? Dan kunt u dit verzoek aanvragen bij GBLT.

Aanvragen

Kwijtschelding van een belasting of heffing vraagt u digitaal aan met uw DigiD. Wij ontvangen dit graag binnen 6 weken na de datum van de belastingaanslag.

Kwijtschelding aanvragen met DigiD

Papieren formulier kwijtschelding

Lukt het niet om uw aanvraag digitaal te doen? Vraag dan het papieren formulier kwijtschelding aan. We sturen u het per post toe.

Complete aanvraag

De gemeente behandelt uw aanvraag alleen als u alle gevraagde informatie bijvoegt. Geeft u expres verkeerde informatie of laat u gevraagde gegevens weg? Dit kan strafrechtelijke gevolgen hebben. Het kwijtgescholden bedrag moet u dan alsnog betalen.

Wanneer aanvragen?

Vraag kwijtschelding aan zodra u de aanslag gemeentelijke belastingen heeft ontvangen. LET OP! Kwijtschelding van de waterschapsbelasting vraagt u bij het GBLT aan.

Heeft u vorig jaar kwijtschelding gekregen?

De gemeente controleert vooraf of u recht heeft op kwijtschelding. Zo ja, dan hoeft u geen aanvraag meer te doen. U ontvangt hierover eind januari bericht van de gemeente.

Dit jaar (nog) geen kwijtschelding gekregen

Kreeg u vorig jaar kwijtschelding, maar dit jaar niet? U kunt dan zelf alsnog kwijtschelding aanvragen, zodra u de aanslag gemeentelijke belastingen heeft ontvangen.

Hulp bij invullen

Hulp nodig bij het invullen van het kwijtscheldingsformulier? Maak dan een afspraak met de Invulhulp van Maatschappelijk Welzijn Coevorden. Bel naar: 085- 2735256 of stuur een e-mail naar info@mwcoevorden.nl. Het adres van Maatschappelijk Welzijn Coevorden is van Eijbergenstraat 5 te Coevorden.

 

Voorwaarden

De voorwaarden voor kwijtschelding zijn:

Inkomen

 • loon, vakantiegeld, pensioen, uitkering, studiefinanciering
 • andere inkomsten zoals overwerkvergoeding onregelmatigheidstoeslag en bijverdiensten
 • voorlopige aanslag Rijksbelastingdienst
 • u bent geen ZZP’er
 • overige inkomsten

Uitgaven

 • huur min eventuele huurtoeslag of hypotheekrente
 • premie zorgverzekering min zorgtoeslag
 • betaalde alimentatie
 • aflossing van een schuld aan de Belastingdienst
 • kosten kinderopvang

Vermogen

Onder het vermogen verstaan wij: uw voertuigen, een eigen woning en het saldo op uw betaal- en spaarrekening(en).

Voertuigen

De waarde van uw voertuig mag niet meer zijn dan €3.350. Mocht uw voertuig een overwaarde hebben boven dit bedrag, dan wordt dit gezien als vermogen. Hebt u een tweede voertuig, dan komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding.

Eigen woning, stacaravan of vakantiewoning

Hebt u een eigen woning, stacaravan of vakantiewoning met overwaarde? Dan komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding, de overwaarde wordt aangemerkt als vermogen. Is de hypotheekschuld hoger dan de WOZ-waarde? dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding.

Saldo op betaal- en spaarrekening(en)

Op het saldo van uw betaal- en spaarrekening(en) wordt in mindering gebracht: de kwijtscheldingsnorm die voor u geldt, woonlasten (huur min huurnorm) en de ziektekosten (premie zorgverzekering min normpremie). Indien u en/of uw partner de pensioen gerechtigde leeftijd hebben geldt een extra vrijstelling.

Normbedragen kwijtschelding 2023:

 • gehuwden ouder dan 21 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd: € 1.739
 • gehuwden waarvan 2 personen met AOW-gerechtigde leeftijd: € 1.982
 • gehuwden waarvan 1 persoon met AOW-gerechtigde leeftijd: € 1.977
 • alleenstaande, ouder dan 21 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd: € 1.217
 • alleenstaande met AOW-gerechtigde leeftijd: € 1.452
 • alleenstaande ouder, ouder dan 21 jaar tot AOW-gerechtigde leeftijd: € 1.217
 • alleenstaande ouder, met AOW-gerechtigde leeftijd: € 1.452

Goed om te weten

 • U kunt alleen kwijtschelding aanvragen als de belastingaanslag op uw naam staat.
 • U kunt niet opnieuw kwijtschelding aanvragen als u al een besluit over uw verzoek hebt gehad.

Punt

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U moet het aanvraagformulier volledig invullen. Ook moet u alle gevraagde informatie en specificaties inleveren. 

De gemeente kijkt bij de beoordeling van uw verzoek naar uw financiële situatie op het moment dat u het formulier ingediend heeft. Voor een snelle afhandeling moet u uw verzoek om kwijtschelding zo snel mogelijk indienen.

Bezwaar

U kunt in beroep gaan tegen de beslissing over de kwijtschelding. Dit moet u binnen 10 dagen doen. Stuur uw brief naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden, Postbus 2, 7740 AA te Coevorden.

Contact

Heeft u vragen? Neem contact op met team Belastingen. Bel met 140524 of stuur een email naar info@coevorden.nl.

Wet en regelgeving

Meer informatie