Kwijtschelding belastingen en heffingen

U kunt het digitale formulier opslaan en later verder gaan. Als u dat wilt, kan dat via:

Misschien komt u in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belasting. U hoeft dan de gemeentelijke belasting voor dat jaar niet te betalen. Als u net boven de gestelde grens zit kunt u misschien nog wel in aanmerking komen voor een gedeeltelijke kwijtschelding. U betaald dan niet de gehele aanslag gemeentelijke belasting, maar een gedeelte hiervan.

De gemeente houdt rekening met het inkomen, uitgaven en bezittingen van u en eventueel uw partner/echtgenoot of medebewoner. Voor een check op alle regelingen (gemeentelijke regelingen, toeslagen, een passende zorgverzekering en energiecontract) kunt u heel gemakkelijk De VoorzieningenWijzerexterne-link-icoon invullen.

U kunt kwijtschelding aanvragen voor de volgende belastingen:

  • afvalstoffenheffing
  • rioolheffing gebruikers (afvalwater)

Geen kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Voor de onroerendezaakbelasting en rioolheffing eigenaren en extra container(s) ontvangt u geen kwijtschelding.

U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor bedragen die u nog niet of minder dan drie maanden geleden hebt betaald.

Kwijtschelding GBLT

U ontvangt van GBLT apart bericht of u in aanmerking komt voor kwijtschelding voor de aanslag waterschapsbelasting(en).

Heeft u niet eerder een verzoek tot kwijtschelding ingediend bij GBLT? Dan kunt u dit verzoek aanvragen bij GBLTexterne-link-icoon.

Aanpak

Kwijtschelding van een belasting of heffing vraagt u digitaal aan met uw DigiDexterne-link-icoon. Wij ontvangen dit graag binnen 6 weken na de datum van de belastingaanslag.

Kwijtschelding aanvragen met DigiDexterne-link-icoon

Papieren formulier kwijtschelding

Lukt het niet om uw aanvraag digitaal te doen? Vraag dan het papieren formulier kwijtschelding aanexterne-link-icoon. We sturen u het per post toe.

Complete aanvraag

De gemeente behandelt uw aanvraag alleen als u alle gevraagde informatie bijvoegt. Let dus bij aanvraag goed op wat u mee moet sturen. Geeft u expres verkeerde informatie of laat u gevraagde gegevens weg? Dit kan strafrechtelijke gevolgen hebben. Het kwijtgescholden bedrag moet u dan alsnog betalen.

Wanneer aanvragen?

Vraag kwijtschelding aan zodra u de aanslag gemeentelijke belastingen heeft ontvangen. LET OP! Kwijtschelding van de waterschapsbelasting vraagt u bij het GBLTexterne-link-icoon aan.

Heeft u vorig jaar kwijtschelding gekregen?

De gemeente controleert vooraf of u recht heeft op kwijtschelding. Zo ja, dan hoeft u geen aanvraag meer te doen. U ontvangt hierover eind januari bericht van de gemeente. Als u dit jaar weer kwijtschelding krijgt staat er een te betalen bedrag van € 0,- op uw aanslag. Is de automatische kwijtschelding niet gelukt dan krijgt u een brief met de vraag om de gevraagde gegevens alsnog toe te sturen.

Heeft u nog nooit kwijtschelding aangevraagd en twijfelt u of u hiervoor in aanmerking komt? U kunt een verzoek insturen samen met de gevraagde gegevens.

Hulp bij invullen

Hulp nodig bij het invullen van het kwijtscheldingsformulier? Maak dan een afspraak met de Invulhulp van Maatschappelijk Welzijn Coevorden. Bel naar: 085- 2735256 of stuur een e-mail naar info@mwcoevorden.nl. Het adres van Maatschappelijk Welzijn Coevorden is van Eijbergenstraat 5 te Coevorden.

De voorwaarden voor kwijtschelding zijn

  • loon, vakantiegeld, pensioen, uitkering, studiefinanciering
  • andere inkomsten zoals overwerkvergoeding onregelmatigheidstoeslag en bijverdiensten
  • voorlopige aanslag Rijksbelastingdienst
  • u bent geen ZZP’er
  • overige inkomsten

Onder het vermogen verstaan wij: uw voertuigen, een eigen woning en het saldo op uw betaal- en spaarrekening(en).

De waarde van uw voertuig mag niet meer zijn dan €3.350. Mocht uw voertuig een overwaarde hebben boven dit bedrag, dan wordt dit gezien als vermogen. Hebt u een tweede voertuig, dan komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding.

Hebt u een eigen woning met overwaarde? Dan komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding, de overwaarde wordt aangemerkt als vermogen. Is de hypotheekschuld hoger dan de WOZ-waarde? dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding.

Op het saldo van uw betaal- en spaarrekening(en) wordt in mindering gebracht: de kwijtscheldingsnorm die voor u geldt, woonlasten (huur min huurnorm) en de ziektekosten (premie zorgverzekering min normpremie). Indien u en/of uw partner de pensioen gerechtigde leeftijd hebben geldt een extra vrijstelling.

U kunt alleen kwijtschelding aanvragen als de belastingaanslag op uw naam staat.

U kunt niet opnieuw kwijtschelding aanvragen als u al een besluit over uw verzoek hebt gehad.

Contact opnemen

Heeft u vragen? Neem contact op met team Belastingen. Bel met 14 0524 of stuur een email naar info@coevorden.nl.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U moet het aanvraagformulier volledig invullen. Ook moet u alle gevraagde informatie en specificaties inleveren. 

De gemeente kijkt bij de beoordeling van uw verzoek naar uw financiële situatie op het moment dat u het formulier ingediend heeft. Voor een snelle afhandeling moet u uw verzoek om kwijtschelding zo snel mogelijk indienen.

Bezwaar en beroep

U kunt in beroep gaan tegen de beslissing over de kwijtschelding. Dit moet u binnen 10 dagen doen. Stuur uw brief naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden, Postbus 2, 7740 AA te Coevorden.