Binnenstad

In de binnenstad van Coevorden gebeurt veel. Het meest zichtbaar zijn op dit moment de werkzaamheden rondom het station. Ook op andere locaties in het centrum werken verschillende partijen samen aan plannen en ontwikkelingen.

Water, historie en gezelligheid zijn belangrijke thema's. Inwoners en bezoekers moeten zich thuis voelen en bezoekers moeten verrast worden door wat Coevorden te bieden heeft.

Op deze pagina vindt u alle informatie over de verschillende projecten.

In 2001 stelde architect Shyam Khandekar een Wensbeeld op voor Coevorden. Een prachtig ontwerp met een echte visie voor de lange termijn. In 2005 kwam er een 'Masterplan' met concrete plannen. Hierin stond niet meer alles uit het Wensbeeld; er waren keuzes gemaakt. Ook niet alles uit het 'Masterplan' kon uitgevoerd worden. Daarvoor was niet genoeg geld beschikbaar. Er zijn toen keuzes gemaakt: de Weeshuisweide werd aangepakt, de 'loper' naar het kasteel kwam, er werd een deel van de kade opgeknapt, de Vlut, de Pampertbrug kwam en de bastions in het Bogas-gebied werden gemaakt. Shyam Khandekar bleef betrokken bij alle ontwikkelingen en plannen. In 2012 kwam er een nieuwe Wensbeeld met een meer faciliterende rol voor de gemeente. Dit wensbeeld is leidend voor de ontwikkelingen van nu.

Voor de verschillende delen van de binnenstad werken we samen met ondernemers, met Domesta, het Centrummanagement Coevorden, met daarin onder andere de Coevorder Handelsvereniging (CHV), met eigenaren van panden en van grond en met investeerders. Voor het station werken we samen met ProRail; elk gebied heeft z'n eigen groep betrokkenen en een eigen plan. De verschillende gebieden zijn:

  • Stationsgebied
  • Markt / Haven
  • Weeshuisweide
  • Centrumstraten
  • Privaat vastgoed
  • Bogas-locatie
  • Kasteel 4 / Citadelpunt (het oude postkantoor)
  • Sallandsestraat

 

Subsidiemogelijkheden binnenstad

Icoon huis

Om het vestigingsklimaat voor ondernemers in de binnenstad van Coevorden te verbeteren zijn er verschillende subsidies beschikbaar. Hier vind je de verschillende beschikbare formulieren.

Stationsomgeving

Icoon trein

Lees hier alles over de ontwikkelingen rondom de Stationsomgeving.

Markt / Haven

Icoon groep mensen

Lees hier alles over de ontwikkelingen rondom de Markt en de Haven.

Weeshuisweide

Icoon Boom

Lees hier alles over de ontwikkelingen rondom de Weeshuisweide.

Centrumstraten/Vastgoed

Icoon winkel

Lees hier alles over de ontwikkelingen rondom de Centrumstraten en het Vastgoed.

Bogas-terrein

Icoon Bedrijfsgebouw

Lees hier alles over de ontwikkelingen rondom het Bogas-terrein.

Sallandsestraat

Icoon winkel

Lees hier alles over de ontwikkelingen rondom de Sallandsestraat.