Binnenstad

In de binnenstad van Coevorden gebeurt veel.  We bouwen aan een uitnodigende binnenstad. De afgelopen jaren richtten we het gebied rondom het station compleet nieuw in. Net als de drie centrumstraten Friesestraat, Bentheimerstraat en Sallandsestraat. 

Ook op andere locaties in het centrum werken verschillende partijen samen aan plannen en ontwikkelingen. Water, historie en gezelligheid zijn belangrijke thema's. Inwoners en bezoekers moeten zich thuis voelen en verrast worden door wat Coevorden te bieden heeft. Op deze pagina vindt u alle informatie over de verschillende projecten en hoe die tot stand zijn gekomen.

Toekomstvisie centrum Coevorden

Vanuit de visie ‘Wensbeeld 2001’ is er in de afgelopen vijftien jaar op veel plekken in de binnenstad geïnvesteerd. Desondanks wordt ook Coevorden geconfronteerd met ingrijpende ontwikkelingen in het consumentengedrag. De detailhandelssector is in een transitiefase en wordt ‘opgeschud’. Winkelgebieden kampen met stagnatie en leegstand, de economische vitaliteit en attractiviteit ervan staan onder druk. Dit geldt in het bijzonder voor middelgrote en kleinere centra. In Coevorden komt deze trend onder meer tot uiting in een afnemende niet-dagelijkse koopkrachtbinding en een teruglopend aantal bezoekers.

De gemeente Coevorden en de Stichting Centrummanagement Coevorden hebben de handen ineengeslagen om te komen tot een ruimtelijke-economische visie en maatregelen voor een toekomstbestendig centrum van Coevorden. Deze Toekomstvisie Centrum is een actualisatie van het ‘wensbeeld’ en biedt het ruimtelijk-functioneel kader voor gezamenlijke uitwerking en uitvoering.

Wilt u de Toekomstvisie Centrum Coevorden inzien? Vraag dan het document op via binnenstad@coevorden.nl

Wensbeeld en masterplan

In 2001 stelde architect Shyam Khandekar een Wensbeeld op voor Coevorden. Een prachtig ontwerp met een echte visie voor de lange termijn. In 2005 kwam er een 'Masterplan' met concrete plannen. Hierin stond niet meer alles uit het Wensbeeld; er waren keuzes gemaakt. Ook niet alles uit het 'Masterplan' kon uitgevoerd worden. Daarvoor was niet genoeg geld beschikbaar. Er zijn toen keuzes gemaakt: de Weeshuisweide werd aangepakt, de 'loper' naar het kasteel kwam, er werd een deel van de kade opgeknapt, de Vlijt, de Pampertbrug kwam en de bastions in het Bogas-gebied werden gemaakt. Shyam Khandekar bleef betrokken bij alle ontwikkelingen en plannen. In 2012 kwam er een nieuwe Wensbeeld met een meer faciliterende rol voor de gemeente. Dit wensbeeld is leidend voor de ontwikkelingen van nu.

Gebieden

Voor de verschillende delen van de binnenstad werken we samen met ondernemers, met Domesta, het Centrummanagement Coevorden, met daarin onder andere de Coevorder Handelsvereniging (CHV), met eigenaren van panden en van grond en met investeerders. Voor het station werken we samen met ProRail; elk gebied heeft z'n eigen groep betrokkenen en een eigen plan. De verschillende gebieden zijn:

  • Stationsgebied
  • Markt / Haven
  • Weeshuisweide
  • Centrumstraten
  • Privaat vastgoed
  • Bogas-locatie
  • Kasteel 4 / Citadelpunt (het oude postkantoor)
  • Sallandsestraat

Kasteelpark

In 2022, 2023 en de jaren daarna maken we van de Markt, Haven, Citadelpunt en Weeshuisweide een Kasteelpark. Een mooi park waar we aandacht hebben voor de gracht, paden, parkeren, waterhuishouding en bomen. En een berceau. Het eerste deel van dat park is inmiddels gereed. De Weeshuisweide is compleet opnieuw ingericht. Op de pagina Kasteelpark leest u er meer over. 

Parkeermodel

We werken aan een aantrekkelijke binnenstad. Goede bereikbaarheid en parkeren voor inwoners, bezoekers en werknemers horen daarbij. De plannen voor de binnenstad hebben invloed op het parkeren. Om de beste keuzes te maken voor bereikbaarheid en parkeren, lieten we een parkeermodel maken. Lees er meer over op de pagina Parkeermodel.