Binnenstad

In de binnenstad van Coevorden gebeurt veel.  We bouwen aan een uitnodigende binnenstad. Het afgelopen jaar werkten we hard rondom het station en in de drie centrumstraten Friesestraat, Bentheimerstraat en Sallandsestraat. Het werk hier is bijna klaar, de laatste puntjes worden op de i gezet. In het filmpje geven we u een indruk van hoe het station en de binnenstad eruit zien als alles klaar is.

Ook op andere locaties in het centrum werken verschillende partijen samen aan plannen en ontwikkelingen. Water, historie en gezelligheid zijn belangrijke thema's. Inwoners en bezoekers moeten zich thuis voelen en verrast worden door wat Coevorden te bieden heeft. Op deze pagina vindt u alle informatie over de verschillende projecten te vinden.

Coevorden krijgt een berceau! 

Tussen 16 en 29 oktober 2020 hebben inwoners gestemd op hun favoriete ontwerp voor een berceau. Een berceau noem je ook wel een pergola, omheining of loofgang. Deze komt op de Weeshuisweide te staan. Op de pagina Markt-Haven-Citadelpunt-Weeshuisweide leest u meer informatie

 

 

Vanuit de visie ‘Wensbeeld 2001’ is er in de afgelopen vijftien jaar op veel plekken in de binnenstad geïnvesteerd. Desondanks wordt ook Coevorden geconfronteerd met ingrijpende ontwikkelingen in het consumentengedrag. De detailhandelssector is in een transitiefase en wordt ‘opgeschud’. Winkelgebieden kampen met stagnatie en leegstand, de economische vitaliteit en attractiviteit ervan staan onder druk. Dit geldt in het bijzonder voor middelgrote en kleinere centra. In Coevorden komt deze trent onder meer tot utiing in een afnemende niet-dagelijkse koopkrachtbinding en een teruglopend aantal bezoekers.

De gemeente Coevorden en de Stichting Centrummanagement Coevorden hebben de handen ineengeslagen om te komen tot een ruimtelijke-economische visie en maatregelen voor een toekomstbestendig centrum van Coevorden. Deze Toekomstvisie Centrum is een actualisatie van het ‘wensbeeld’ en biedt het ruimtelijk-functioneel kader voor gezamenlijke uitwerking en uitvoering.

Wilt u de Toekomstvisie Centrum Coevorden inzien? Vraag dan het document op via binnenstad@coevorden.nl

In 2001 stelde architect Shyam Khandekar een Wensbeeld op voor Coevorden. Een prachtig ontwerp met een echte visie voor de lange termijn. In 2005 kwam er een 'Masterplan' met concrete plannen. Hierin stond niet meer alles uit het Wensbeeld; er waren keuzes gemaakt. Ook niet alles uit het 'Masterplan' kon uitgevoerd worden. Daarvoor was niet genoeg geld beschikbaar. Er zijn toen keuzes gemaakt: de Weeshuisweide werd aangepakt, de 'loper' naar het kasteel kwam, er werd een deel van de kade opgeknapt, de Vlijt, de Pampertbrug kwam en de bastions in het Bogas-gebied werden gemaakt. Shyam Khandekar bleef betrokken bij alle ontwikkelingen en plannen. In 2012 kwam er een nieuwe Wensbeeld met een meer faciliterende rol voor de gemeente. Dit wensbeeld is leidend voor de ontwikkelingen van nu.

Voor de verschillende delen van de binnenstad werken we samen met ondernemers, met Domesta, het Centrummanagement Coevorden, met daarin onder andere de Coevorder Handelsvereniging (CHV), met eigenaren van panden en van grond en met investeerders. Voor het station werken we samen met ProRail; elk gebied heeft z'n eigen groep betrokkenen en een eigen plan. De verschillende gebieden zijn:

  • Stationsgebied
  • Markt / Haven
  • Weeshuisweide
  • Centrumstraten
  • Privaat vastgoed
  • Bogas-locatie
  • Kasteel 4 / Citadelpunt (het oude postkantoor)
  • Sallandsestraat

1 september 2020 liepen onze vier subsidieregelingen voor ondernemers af. Het ging om:

•    Gevelsubsidie
•    Stimuleringssubsidie
•    Tijdelijke invullingssubsidie
•    Transformatiesubsidie

Veel ondernemers maakten gebruik van een of meerdere van deze regelingen. Omdat de subsidies zo succesvol waren, bekijken we op dit moment de mogelijkheden voor nieuwe regelingen. 

Markt / Haven / Citadelpunt en Weeshuisweide

Icoon groep mensen

Lees hier alles over de ontwikkelingen rondom de Markt en de Haven.

Sallandsestraat

Icoon winkel

Lees hier alles over de ontwikkelingen rondom de Sallandsestraat.