Gemeenteraad stemt in met plannen Markt-Haven: Kasteelpark krijgt verder vorm

27 maart 2024
Algemeen

Het Kasteelpark in de binnenstad van Coevorden krijgt al dit jaar verder vorm. De gemeenteraad stemde afgelopen dinsdag in met het voorstel voor de herinrichting van de Markt-Haven. In het gebied is straks meer ruimte voor water en groen. Op de Oostersingel komt een nieuwe parkeerplaats. In 2026 moet het gereed zijn. De kosten van de herinrichting inclusief de aanleg van een nieuwe parkeerplaats aan de Oostersingel bedragen circa 5,7 miljoen euro.

Samen met inwoners, ondernemers en gemeenteraad

Het voorstel aan de raad komt voort uit de ontwerpen die vorig jaar april aan de inwoners, ondernemers in de binnenstad en de raadsleden werden voorgelegd. Aan de hand van de reacties werd de afgelopen maanden het definitieve ontwerp uitgewerkt. In het voorstel zijn de resultaten van het recente parkeeronderzoek verwerkt. 

Platanen blijven 

In de nieuw inrichting van het gebied blijven de platanen op de Markt. Door een andere manier van snoeien beperkt de gemeente de overlast zoals die door enkele horecaondernemers wordt ervaren. De snoeiwerkzaamheden zijn deze week al gestart en vinden stap voor stap plaats. De bomen worden daarmee alvast voorbereid op de nieuwe inrichting van de Markt.

Markthal

De komende periode moet er ook een ontwerp voor de Markthal komen. Daarin zijn nog allerlei varianten mogelijk. Deze overkapping moet de Markt straks verdelen en gezelliger maken en ruimte bieden aan de warenmarkt en evenementen. Daarmee wordt vastgehouden aan het oorspronkelijke wensbeeld om de Markt te maken tot een huiskamer van de binnenstad. 

Afbeelding: De nieuwe Markt-Haven met daarin, in het verlengde van de haven, een waterbassin. Op de achtergrond de plek waar de Markthal komt. De afgebeelde Markthal is nog een ruwe schets. Hiervoor moet nog een ontwerp komen.