Handhaving boa's

De handhavers, boa’s en toezichthouders, van de gemeente dragen bij aan een veilige gemeente om in te leven. Zij houden zich vooral bezig met dagelijkse ergernissen van inwoners. Hierbij is te denken aan loslopende honden, auto’s die verkeerd geparkeerd staan of overlast van jeugd. Zij kunnen hiervoor waarschuwen of als het nodig is overgaan tot een boete.

Welke bevoegdheden hebben de handhavers?                                                                                              

De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) openbare ruimte hebben een breed pakket aan bevoegdheden. Deze zetten zij in om overlast en kleine ergernissen binnen de openbare ruimte aan te pakken. Zo mogen zij bijvoorbeeld:

  • handhaven op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV);
  • processenverbaal opmaken van overtredingen;
  • boetes schrijven;
  • iemands identiteit controleren;
  • verdachten aanhouden.

Uniform

U kunt onze boa's herkennen aan het landelijke BOA uniform, met de opdruk 'handhaving’. Ook dragen zij hun boa legitimatie bij zich. Onze toezichthouders kunt u herkennen aan hun donkerblauwe uniform met de opdruk 'toezicht’.

Boetes

Heeft u een boete ontvangen en heeft u hierover vragen? Neem dan telefonisch contact op via 14 0524. Bent u het niet eens met een boete? U kunt bezwaar maken op de webpagina van het CJIBexterne-link-icoon

Samenwerking met de politie

Onze handhavers staan via hun portofoon in direct contact met de meldkamer van de politie. Via deze weg komen meldingen door aan onze handhavers.

Overlast melden

Bij dringende overlast kunt u ons bellen via 14 0524. Dit nummer is bereikbaar op de volgende momenten:

  • maandag tot donderdag: 08:00 uur tot 17:00 uur;
  • vrijdag: 08:00 uur tot 12:00 uur.

Buiten deze tijden kan dit via het nummer van de politie: 0900-8844.

We handhaven uit eigen beweging  

De boa’s en toezichthouders van de gemeente kijken of de geldende regels worden gevolgd. We onderzoeken bij elke situatie of er een overtreding is en of we hierop moeten handhaven. 

Of we handhaven na een handhavingsverzoek 

We moeten een beslissing nemen wanneer wij een schriftelijk handhavingsverzoek krijgen. We onderzoeken of er een overtreding is. Daarna kijken we of we hierop moeten handhaven. 

Een handhavingsverzoek kan u niet anoniem indienen 

U leest hierover meer op onze pagina Melding over openbare ruimte indienen

U kunt bezwaar maken tegen onze beslissing op uw handhavingsverzoek  

U doet dat wanneer u het niet eens bent met onze beslissing. U leest op deze pagina meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift

De gemeente handhaaft op verschillende manieren  

U leest daar meer over op deze pagina over onze handhavingsstrategie. De manier waarop we handhaven in de gemeente Coevorden staat in ons beleidsplanexterne-link-icoon.