Kwijtschelding belastingen en heffingen

Wanneer u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. U hoeft de belasting dan niet te betalen. Soms krijgt u kwijtschelding voor een gedeelte van de belasting. U betaalt dan minder belasting.
De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Vraag dan een betalingsregeling aan bij de gemeente.

U kunt kwijtschelding aanvragen voor de volgende belastingen:

 • afvalstoffenheffing, rioolheffing gebruikers (gemeente)
 • zuiverings-, verontreinigings- en ingezetenenheffing van GBLT (Lococensus)

U ontvangt geen kwijtschelding voor de onroerendezaakbelasting en rioolheffing eigenaren.

De voorwaarden voor kwijtschelding zijn:

 • U heeft een inkomen rond het sociale minimum.
 • U heeft weinig vermogen. 

Zo vraagt u kwijtschelding van een belasting of heffing aan:

 • Neem binnen 6 weken contact op met de gemeente.
 • U heeft nodig:
  • het aanvraagformulier
  • uw meest recente loonstrook of een ander bewijs van inkomen
  • uw laatste bankafschrift
  • uw huurcontract of de koop- en hypotheekakte van uw woning
  • een recent bewijs van de WOZ-waarde van uw woning
 • zorgpolis

Op het kwijtscheldingsformulier leest u precies welke kopieën u bij de aanvraag moet voegen.

De gemeente behandelt uw aanvraag niet als u niet alle gevraagde kopieën heeft bijgevoegd. Vermeldt u opzettelijk onjuiste informatie of laat u gevraagde gegevens weg? Dit kan leiden tot strafrechtelijke gevolgen. Het kwijtgescholden bedrag moet u dan alsnog betalen.

Het kwijtscheldingsformulier kunt u op meerdere manieren krijgen:

Wanneer aanvragen?
Vraag kwijtschelding aan zodra u de aanslag gemeentelijke belastingen heeft ontvangen. De gemeente Coevorden handelt zowel de kwijtscheldingsverzoeken voor het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) als de gemeente af. U hoeft alleen kwijtschelding aan te vragen bij de gemeente. 

Heeft u vorig jaar kwijtschelding gekregen?
De gemeente controleert vooraf of u recht heeft op kwijtschelding. Zo ja, dan hoeft u geen aanvraag meer te doen. U ontvangt hierover eind januari bericht van de gemeente.

Geen bericht ontvangen of geen kwijtschelding gekregen?
Heeft u geen bericht ontvangen van de gemeente? Of heeft u geen automatische kwijtschelding gekregen? Dan kunt u zelf alsnog kwijtschelding aanvragen zodra u de aanslag gemeentelijke belastingen heeft ontvangen. Op uw aanslag van het GBLT (Lococensus) kunt u zien of u kwijtschelding ontvangt van de aanslag van het GBLT.

Hulp bij invullen
Voor hulp bij het invullen van het kwijtscheldingsformulier kunt u een afspraak maken met de Invulhulp van Maatschappelijk Welzijn Coevorden door te bellen naar: 085- 2735256 of een e-mail te sturen naar info@mwcoevorden.nl. Het adres is van Eijbergenstraat 5 te Coevorden.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld zijn en alle gevraagde informatie en specificaties moeten ingeleverd zijn.

De gemeente kijkt bij de beoordeling van uw verzoek naar uw financiële situatie op het moment dat u het formulier ingediend heeft. Voor een snelle afhandeling moet u uw verzoek om kwijtschelding zo snel mogelijk indienen. Vraagt u kwijtschelding aan nadat u een aanmaning of een dwangbevel heeft gekregen? Dan krijgt u geen kwijtschelding voor de kosten. Deze kosten komen voor uw eigen rekening.

U kunt in beroep gaan tegen de beslissing over de kwijtschelding. Dit moet u binnen 10 dagen doen. Stuur uw brief naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden, Postbus 2, 7740 AA te Coevorden.

Stuur uw aanvraag met de benodigde kopieën naar de Gemeente Coevorden, Afdeling Publieksservice, team KCC Burgerzaken & Belastingen. U kunt ook langskomen bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis. Maak uw afspraak digitaal. Kies dan het tijdstip uit dat u het beste uitkomt.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Afdeling Publieksservice, Team KBB - Belastingen

 

 

Telefoon Tel: 14 0524
Email belastingen@coevorden.nl

 

 

Bezoekadres:
Kasteel 1
7741 GC Coevorden


Postadres:
Postbus 2
7740 AA Coevorden