Klassieke straatlantaarns met op de achtergrond een boerderijwoning met rieten dak.

Melding over openbare ruimte indienen

Een melding over de openbare ruimte geeft u door aan de gemeente.

Beschrijving

U kunt bij de gemeente terecht met een melding over een stoep of straat in uw buurt. In de meeste gevallen kunt u dit melden bij de gemeente. Een uitzondering daarop is kapotte straatverlichting, dit kunt u rechtstreeks bij Spie melden. Zie daarvoor de pagina kapotte straatverlichting melden

Zaken waarvoor u een Melding Openbare Ruimte kunt doen zijn bijvoorbeeld:

 • asfalt-, klinker- en onverharde wegen
 • dumpen van afval
 • dood dier
 • graffiti
 • gladheidbestrijding
 • openbaar groen
 • pleinen, speelplaatsen, viaducten en rotondes
 • snoeien
 • stoplichten
 • straatmeubilair zoals zitbanken
 • speelvoorzieningen
 • verkeersborden en -tekens
 • verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen
 • voetpaden en fietspaden

Eikenprocessierups

Wilt u een eikenprocessierups nest melden? Ga dan naar de pagina Eikenprocessierups.

Heeft u vragen of klachten over het milieu, bijvoorbeeld stankoverlast of geluidsoverlast? Stel uw vraag of doe een melding bij het team Handhaving.

Aanvragen

U kunt op verschillende manieren een melding doen:

 • via een online formulier (zonder DigiD).
 • via een online formulier (met DigiD). Bij de gemeente Coevorden kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. Het voordeel hiervan is dat uw persoonsgegevens op het formulier al zijn ingevuld. Houd uw DigiD inloggegevens bij de hand. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze aan via de site
 • telefonisch via het klantcontactcentrum: telefoonnummer 14 0524. Voor dringende meldingen buiten kantoortijden kunt u bellen met de storingsdienst: telefoonnummer 0524-598500. U wordt doorverbonden naar onze coördinator. Krijgt u de voicemail? Spreek dan uw naam, telefoonnummer en de aard van de melding in. De coördinator belt u zo snel mogelijk terug. Het ligt aan de aard van de melding hoe snel deze kan worden opgepakt.

Zo geeft u een melding of klacht over de openbare ruimte door:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • uw naam en adres
  • een duidelijke omschrijving van uw klacht
  • eventuele foto’s of tekeningen

Contact

Heeft u vragen? Neem contact op met team Vastgoed & Infrastructuur. Bel met 140524 of stuur een email naar info@coevorden.nl.

Wet en regelgeving

Formulieren