Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

Milieu en wetgeving

Belangrijke wetgeving over het milieu. U leest op deze pagina meer over de wetgeving over het milieu in de gemeente Coevorden. Wilt u meer weten over het milieubeleid van de provincie Drenthe? Dan leest u meer in de omgevingsvisie en de omgevingsverordening.  

Stop op Geitenhouderijen Drenthe  

Drenthe bereidt een wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening voor. Daarmee wil de provincie vanaf maart 2023 een geitenstop invoeren. Geitenhouderijen mogen dan niet meer uitbreiden door gezondheidsrisico’s. Geitenhouderijen mogen dan niet meer geiten houden dan ze nu hebben. Nieuwe geitenhouderijen mogen niet starten, en een agrarisch bedrijf mag niet omgezet worden naar een geitenhouderij.  

De milieueffectrapportage (MER) is een hulpmiddel bij het nemen van besluiten 

Zo krijgt het milieubelang een echte plek in de besluitvorming. De MER-procedure is gekoppeld aan de 'moederprocedure'. Dit is de procedure op grond waarvan de besluitvorming gebeurt, bijvoorbeeld de bestemmingsplanprocedure of een omgevingsvergunningsprocedure.   

Voor sommige ontwikkelingen moet u een MER maken of heeft u MER-beoordelingsplicht . Bijvoorbeeld voor het maken of aanpassen van een bestemmingsplan. Er zijn ook uitzonderingen. Doe een mer-scan om te zien wat u moet doen voor uw plan, besluit of activiteit .  

Heeft u een MER-beoordeling nodig? Dan raden we u aan de MER-beoordelingsnotitie of het milieueffectenrapport (MER) te laten maken door een professional. Het besluit van deze procedure, het MER-beoordelingsbesluit, moet u dan toevoegen bij de vergunningsaanvraag.  

Controleer of u een milieuvergunning of milieumelding nodig heeft 

Kijk op de website  van het Activiteitenbesluit Internet Module. Hier staan de milieuregels en maatregelen. Kijk op onze pagina Milieumelding doen hoe u een online melding kunt maken. Wilt u een Omgevingsvergunning milieu aanvragen? Kijk dan op onze pagina Hoe werkt het aanvragen van een vergunning

Op het kenniscentrum InfoMil kunt u veel informatie vinden. Op deze site staat veel informatie over milieuwetgeving, uitleg, achtergrondinformatie, dossiers en jurisprudentie. Ook is er informatie over relaties van milieu tot andere beleidsvelden zoals bouw en ruimtelijke ordening. De website heeft ook een helpdeskfunctie voor particulieren.

U leest hier verder over de milieuwetten