Onroerendezaakbelasting (OZB), WOZ-waarde en taxatieverslag

Heeft u een eigen woning? Of bent u eigenaar of gebruiker van een bedrijfsgebouw of stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (OZB). U krijgt meestal eind januari een aanslag via de post of via mijnoverheid.nl. Hoeveel u betaalt hangt af van de waarde van uw pand (WOZ-waarde). De gemeente stelt de WOZ-waarde elk jaar opnieuw vast. De waarde van uw pand of grond kan ondertussen veranderen. Bijvoorbeeld door bouw, verbouwing of sloop. Dit verwerkt de gemeente in de volgende WOZ-waarde. In het taxatieverslag vindt u de WOZ-waarde en link naar het WOZ-portaal. Het taxatieverslag kunt u inzien door in te loggen op Rijksoverheidexterne-link-icoon en naar het tabblad 'wonen' te gaan. De WOZ-waarden van woningen zijn openbaar en te raadplegen het WOZ-waardeloket op Rijksoverheidexterne-link-icoon.

Wat u moet weten

 • Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u formeel bezwaar maken. De gemeente helpt u graag en doet dit gratis. U kunt binnen zes weken na dagtekening van uw aanslag bezwaar maken.  Kijk dan op de pagina bezwaar indienen tegen gemeentelijke belastingen
 • U kunt geen kwijtschelding krijgen voor de aanslag van de onroerendezaakbelasting
 • Heeft u in januari geen aanslag ontvangen, dan hoeft u niets te doen. Het komt soms voor dat u de aanslag gemeentelijke belastingen later krijgt.

Bepalen WOZ-waarde

 • Bij de berekening van de OZB gaan we uit van de WOZ-waarde. Dit is de marktwaarde van uw woning, bedrijfspand of perceel op 1 januari van vorig jaar. Deze datum heet de waardepeildatum.
 • Ieder jaar stellen wij de WOZ-waarde opnieuw vast.
 • Voor woningen kijken we naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen die rond 1 januari van vorig jaar zijn verkocht. Op uw taxatieverslag ziet u welke verkoopcijfers een rol hebben gespeeld.
 • Voor niet-woningen, zoals kantoren en winkels, kijken we niet alleen naar de verkoopcijfers, maar ook naar huurcijfers die rond de peildatum zijn vastgesteld. Van sommige niet-woningen (bij voorbeeld scholen, verzorgingshuizen en agrarische objecten) zijn bijna geen actuele cijfers. Dan bepalen we de waarde met behulp van taxatiewijzers.
 • Meer informatie over de WOZ (Rijksoverheid) externe-link-icoon

Verhuizen

Verkoop, verhuizing, overlijden of andere wijzigingen, na 1 januari, hebben geen invloed op de hoogte van uw aanslag (OZB). Als u na 1 januari een pand koopt of in gebruik neemt, ontvangt u pas het volgende belastingjaar een OZB aanslag. Bij verkoop verrekent de notaris de eigenarenbelasting meestal met de nieuwe eigenaar.

Betalen

U betaalt ozb als u eigenaar van een pand bent of gebruiker van een bedrijfspand. De gemeente kijkt of u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar of gebruiker bent. U ontvangt dan een aanslag.

Kunt u het bedrag niet binnen 2 termijnen betalen? U hebt de mogelijkheid om uw aanslag in meerdere maandelijkse termijnen te kunnen betalen. Dit kan door middel van het afgeven van een automatische incasso.

De aanslag wordt bepaald op basis van de situatie op 1 januari van het belastingjaar. Als u op 1 januari eigenaar en/of gebruiker van een onroerende zaak bent, betaalt u voor dat hele jaar de aanslag OZB en de rioolheffing eigenaren.

Kosten

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde. Het percentage verandert per jaar.

 • de gebruikersbelasting 0,1910%
 • de eigenarenbelasting woningen 0,1390%
 • de eigenarenbelasting niet-woningen 0,2292%

(tarieven 2024)

Panden met gemengd gebruik

Voor panden met gemengd gebruik hoeft niet altijd gebruikersbelasting betaald te worden. Soms betaalt u een gedeelte of soms zelfs helemaal niets. Panden met gemengd gebruik zijn panden waarbij een deel voor wonen en een deel voor een bedrijf bedoeld is. Een voorbeeld van zo'n pand is een agrarisch bedrijf. Dit pand kan bestaan uit een woning met diverse stallen/schuren.

 • Heeft 70% of meer van de WOZ-waarde betrekking op het woongedeelte van het pand? Dan hoeft u geen ozb-gebruikersbelasting te betalen voor het hele pand. Dus ook niet voor het bedrijf.
 • Heeft minder dan 70% van de WOZ-waarde betrekking op het woongedeelte? Dan betaalt u wel ozb-gebruikersbelasting. Alleen voor het bedrijfsgedeelte. Voor het woongedeelte krijgt u een vrijstelling.