Standplaatsvergunning aanvragen

Het is niet toegestaan om een kraam langs de weg te zetten om spullen te verkopen of reclame te maken. Dit geldt ook voor een kraam aan het water of op eigen grond. Wilt u een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie neerzetten? Vraag dan een standplaatsvergunning aan.

De gemeente heeft vaste plekken aangewezen waarvoor een standplaatsvergunning kan worden aangevraagd. In bijzondere gevallen kan er toestemming gegeven worden om een niet-aangewezen standplaatslocatie in te nemen. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op. 

Voorwaarden

De voorwaarden voor de vergunning hangen onder andere af van:

 • de locatie waar u standplaats wilt innemen;
 • de handelswaar die u wilt aanbieden;
 • de dagen waarop u standplaats wilt innemen;
 • de periode waarin u standplaats wilt innemen (één of twee jaar, één seizoen, tijdelijk of één dag).

Soorten standplaatsen

U kunt verschillende soorten standplaatsen innemen in de gemeente Coevorden. In het digitale aanvraagformulier geeft u aan welke u kiest.

Vaste standplaats

 • Een plaats die met regelmaat het hele jaar door wordt ingenomen.
 • Deze plekken zijn aangewezen.
 • De vergunning geldt voor maximaal 2 jaar.

Voorbeelden hiervan zijn een viskraam of een kaasboer.

Ideële standplaats

 • Een plaats met een niet-commercieel karakter. Er is geen doel om winst te maken.
 • Hier is er geen vergunning voor nodig.
 • Meldt het tenminste drie weken voordat u gebruik gaat maken van de plaats bij gemeente.
 • De standplaats mag u maximaal vier dagen in het jaar innemen.

Voorbeelden hiervan zijn de gemeenteraadsverkiezingen of goede doelen. Denk ook aan (sport-)verenigingen die geld ophalen voor hun vereniging.

Tijdelijke standplaats

 • Dit is een plaats die u af en toe een keer inneemt. Deze plaats kan ook worden ingenomen door een niet-commerciële instelling zoals een kerk of vereniging.
 • Er geldt een maximum van twaalf dagen in het jaar voor ieder product.

Bijvoorbeeld het plaatsen van een bus voor onderzoek naar borstkanker of het uitdelen van een blikje cola onder het winkelend publiek.

Een seizoensgebonden standplaats

 • Een plaats voor een vooraf aangegeven periode binnen het kalenderjaar voor de verkoop van seizoensgebonden producten zoals bijvoorbeeld oliebollen, kerstbomen en ijs.
 • Voor verkoop van oliebollen geldt een maximale periode van twee maanden. Voor verkoop van kerstbomen en ijs geldt een periode van minimaal één maand tot maximaal zes maanden.

Een standplaatsvergunning kunt u online bij ons aanvragen. Dit kan met uw DigiD (als persoon) of eHerkenning (als bedrijf). Kijk voor meer informatie op onze eHerkenning pagina.

Wilt u meerdere standplaatsen aanvragen? Dan vult u voor elke standplaats het aanvraagformulier in.

Termijn

Wij beslissen binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mogen wij éénmaal verlengen.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen zes weken. Bent u het daarna niet eens met het besluit op bezwaar? Dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank.

Kosten

het verkrijgen van, een vergunning tot het venten of voor het innemen van een standplaats in de gemeente m.u.v. de standplaatshouders tijdens de weekmarkt in Coevorden gehouden op maandagochtend:

 • Eén dag of een gedeelte daarvan: € 13,30
 • Meer dan één dag, maar niet langer dan één week: € 25,30
 • Meer dan één week, maar niet langer dan één maand: € 46,85
 • Meer dan één maand, maar niet langer dan één half jaar: € 205
 • Meer dan één half jaar, maar niet langer dan één jaar: € 341,60

Het verkrijgen van een vergunning voor de uitstalling van goederen, per m2 ingenomen grond:

 • Per jaar: : € 57,85
 • Per week: : € 1,95
 • Per dag: : € 0,70

(Tarieven 2024)

Wachtlijst

U kunt ieder jaar voor 1 juni verzoeken om uw aanvraag voor het komende kalenderjaar op de wachtlijst te plaatsen.. Zodra een standplaats vrij komt, wordt, bij meerdere aanvragen op de wachtlijst, door middel van loting bepaald welke aanvraag in behandeling wordt genomen. De wachtlijst wordt jaarlijks per 1 januari opgeschoond.

Contact 

Heeft u vragen? Bel dan naar ons algemene telefoonnummer: 14 0524 of stuur een mail naar info@coevorden.nl.