Stimuleringsfonds leefbaarheid

Fijn wonen, dat vindt iedereen belangrijk. In een veilige en aantrekkelijke omgeving. Samen met u als inwoner willen we de leefbaarheid in de dorpen en wijken vergroten. U weet namelijk zelf het beste wat belangrijk is voor uw wijk of dorp. Om het wonen aantrekkelijk te houden maken wij gebruik van het stimuleringsfonds. Heeft u goede ideeën voor uw dorp of wijk? Ideeën die ervoor zorgen dat het wonen nog prettiger wordt? Doe dan een aanvraag voor het stimuleringsfonds.  

Vakjury

Een onafhankelijke vakjury beoordeelt de aanvragen voor een wijk- en dorpsbudget of projectsubsidie. De vakjury adviseert het college over de subsidieaanvragen.

Interesse?

De gehele stimuleringsregeling is te lezen in een publicatie van het Gemeenteblad, paragraaf 4.2externe-link-icoon. Lees verder voor meer informatie, het fonds bestaat namelijk uit twee delen. Het dorps-en wijkbudget en de projectsubsidie.

Dorps- en wijkbudget

Dorpen en wijken kunnen een dorps- of wijkbudget aanvragen. Hiermee ondersteunen wij dorpen en wijken om naar eigen inzicht activiteiten en/of projecten te ondersteunen. Deze activiteiten moeten bijdragen aan het bevorderen van de leefbaarheid in het dorp of de wijk. 
Een aanvraag voor dorps- en wijkbudget kunt u online bij ons indienen. Dit kan met uw DigiD (als persoon) of met E-herkenning (als bedrijf). Kijk voor meer informatie op onze eHerkenning pagina.externe-link-icoon

Projectsubsidie

De gemeente Coevorden zoekt initiatieven waar inwoners en de gemeente Coevorden van kunnen leren of die vernieuwend of experimenterend zijn. Er is ruimte voor initiatieven die kortlopend zijn, maar ook voor initiatieven die meerjarig of zelfs structureel zijn. Iedere vereniging of stichting kan een subsidieaanvraag doen voor een project in het dorp of wijk. De initiatieven moeten te maken hebben met de manier waarop onze inwoners de dagelijkse omgeving waarin ze wonen ervaren (leefbaarheid). En op de manier waarop inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zelf of met elkaar de regie nemen. Bijvoorbeeld bij het oplossen van maatschappelijke problemen, wel of niet in samenwerking met de gemeente (verbinding).

Een aanvraag voor projectsubsidie kunt u online bij ons indienen. Dit kan met uw DigiD (als persoon) of met E-herkenning (als bedrijf). Kijk voor meer informatie op onze eHerkenning pagina.externe-link-icoon

Let op: Vult u deze aanvraag in namens een andere organisatie dan uw dorpsbelangenorganisatie of wijkvereniging? Dan moeten zowel u als een bestuurslid van de dorpsbelangenvereniging of wijkvereniging inloggen met DigiD. In dit geval is het dus belangrijk dat u het formulier samen doorloopt. In het formulier zal aan het einde gevraagd worden of er een extra ondertekening bij de aanvraag nodig is. Wanneer u kiest voor ja, kan de tweede persoon op de volgende pagina ondertekenen met DigiD.

Contact

Voor meer informatie kunt u mailen naar Henderikus Krabman, via h.krabman@coevorden.nl. U kunt ons ook bellen via telefoonnummer: 14 0524.