Subsidieregeling Gezond in Coevorden

De gemeente heeft in 2021 € 131.250,- beschikbaar voor activiteiten die de gezondheid of een gezonde leefstijl verbeteren of de bewustwording hiervan. Zie voor meer informatie het document: Terugblik en voortzetting Stimuleringsprogramma 'Gezond in Coevorden'.

Het Stimuleringsprogramma Gezond in Coevorden is voor het verbeteren van de gezondheid of voor een gezondere leefstijl van kwetsbare inwoners.

Heeft u een activiteit voor het verbeteren van de gezondheid of een gezonde leefstijl? Kijk dan of u voldoet aan de voorwaarden om een subsidie aan te vragen.

PDFTerugblik en voortzetting Stimuleringsprogramma Gezond in Coevorden

Het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt vanuit ‘Gezond in de stad’ geld beschikbaar om gezondheid en een gezonde leefstijl te verbeteren. Hiervoor is in 2021 in Coevorden € 131.250,- beschikbaar. Hierbij leggen we verbinding met andere ontwikkelingen en activiteiten rond gezondheid en bewegen zoals het Sport- en Preventieakkoord.

In 2021 is het subsidieplafond € 131.250,-. 

Heeft u een project of activiteit die de gezondheid en/of een gezonde leefstijl van onze inwoners verbetert? Dan is deze subsidie misschien iets voor u of uw organisatie. De subsidie kunt u aanvragen als rechtspersoon of als organisatie die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook moet u partner zijn van het sport- en preventieakkoord en de activiteiten uitvoeren binnen de gemeente Coevorden.

Voorwaarden subsidie: 

Vanaf 2021 zetten we het geld wat we hiervoor beschikbaar hebben in voor activiteiten die langdurig zijn en bestemd zijn voor kwetsbare inwoners. Hierbij is samenwerking tussen verschillende partijen wenselijk.

PDFCriteria Initiatieven Gezond in Coevorden 2021.pdf

PDFAanvraagformulier subsidie Initiatieven Gezond in Coevorden 2021.pdf

Gemeente Coevorden, team Economie & Leefbaarheid, Postbus 2, 7740 AA Coevorden.

Voor vragen over de subsidie kunt u ook contact opnemen met Anneke Welink van het team Economie & Leefbaarheid via telefoonnummer 14 0524.