Tarief op restafval

Op 1 januari 2025 voert de gemeente Coevorden een tarief op restafval in. Hoeveel afvalstoffenheffing u straks betaalt hangt af van hoe vaak u restafval weggooit. U heeft hier zelf invloed op. Door uw afval goed te scheiden, houdt u minder restafval over. Restafval wordt verbrand. Dit wordt steeds duurder. Die kosten berekenen we door aan onze inwoners. Afval scheiden is dus beter voor het milieu én voor uw portemonnee.

Vast en variabel tarief

De afvalstoffenheffing bestaat in 2024 nog uit 1 deel. Vanaf 2025 knippen we dit op in 2 delen, namelijk:

  • Vast deel: hiermee dekken we alle kosten voor ons afval, behalve voor restafval. Hiervoor kan Area Reiniging bijvoorbeeld uw GFT- en PMD-afval ophalen. Het vaste deel van de afvalstoffenheffing betaalt u aan het begin van het jaar.
  • Variabel deel: alleen voor uw restafval. U betaalt straks een vast bedrag per lediging van uw restafvalcontainer. Of per restafvalzak die u in de ondergrondse container gooit. Dit deel betaalt u na afloop van het jaar.

Waarom tarief op restafval?

Met het tarief op restafval wil de gemeente inwoners aanmoedigen om hun afval nóg beter te scheiden. Zo kunnen we zoveel mogelijk materialen hergebruiken. Dat is beter voor het milieu, want dan hoeven we minder grondstoffen uit de aarde te halen. Ook blijft er dan minder restafval over dat verbrand moet worden. Bij het verbranden van afval winnen we energie terug, maar het is veel beter om grondstoffen te hergebruiken.

Weetje: nu kunnen we meer dan 70% van ons restafval hergebruiken. Dat komt omdat veel afval niet thuishoort bij het restafval.

Lediging restafvalcontainer

Nu wordt uw grijze afvalcontainer iedere 4 weken geleegd. Vanaf 1 januari 2025 rijdt Area Reiniging iedere 2 weken langs voor een ledigingsronde. Met de Area Afval-app heeft u altijd uw persoonlijke afvalkalender bij de hand. Ook gewijzigde inzameldagen, bijvoorbeeld vanwege de feestdagen, ziet u direct. Zo kunt u wennen aan het nieuwe afvalinzamelsysteem. U bepaalt zelf wanneer u uw restafvalcontainer aan de straat zet. Zo heeft u zelf invloed op het variabele deel van de afvalstoffenheffing.

Hulp bij afval scheiden

Aan sommige inwoners biedt de gemeente extra hulp bij afval scheiden. Bijvoorbeeld aan mensen met een laag inkomen. Of mensen die zwerfafval opruimen. Bent u slecht ter been, heeft u kinderen in de luiers of veel medisch afval, vraag naar de mogelijkheden.

Misschien staat uw vraag hieronder bij de veelgestelde vragen. Komt u er niet uit, bel de gemeente dan via 14 0524.

Algemene vragen

Vanaf 1 januari 2025 betaalt u per lediging van uw restafvalcontainer. Of per restafvalzak die u in een ondergrondse container gooit. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder restafval u overhoudt. Zo heeft u zelf invloed op het variabele deel van uw afvalstoffenheffing.

We werken toe naar een circulaire economie, waarin we zoveel mogelijk afval hergebruiken en zo min mogelijk restafval overhouden. Dat is beter voor het milieu. Afval scheiden is ook goed voor uw portemonnee.

Op 1 januari 2025.

Diftar is een afkorting voor een afvalsysteem met gedifferentieerde tarieven (verschillende tarieven). De uitwerking verschilt per gemeente. Met het tarief op restafval ontstaan in de gemeente Coevorden ook verschillen in de afvalstoffenheffing. Wij noemen het ‘tarief op restafval’, omdat dit duidelijker omschrijft waar het om gaat, maar het is dus hetzelfde als diftar.

Veel gemeenten werken al jarenlang met een tarief op restafval. Dit blijkt goed te werken. Cijfers van Rijkswaterstaat laten zien dat in die gemeenten minder restafval overblijft. De hoeveelheid gescheiden afval neemt dus toe. Inwoners zijn zich meer bewust van de gevolgen van afval op het milieu, de kosten voor het verwerken en de invloed van hergebruik.

We kunnen alleen PMD nascheiden. GFT, textiel, oud papier en glas kunnen we niet uit restafval halen. Wij vinden het belangrijk dat inwoners zich meer bewust zijn van de gevolgen van afval op het milieu, de kosten voor het verwerken en de invloed van hergebruik.

We verplichten u niet, maar moedigen u wel aan om een bijdrage te leveren aan het milieu. Door uw afval goed te scheiden, houdt u minder restafval over. Dit ziet u terug in uw variabele kosten.

Afvalstoffenheffing

  • Vast deel: hiermee dekken we alle kosten voor ons afval, behalve voor restafval. Hiervoor kan Area Reiniging bijvoorbeeld uw GFT- en PMD-afval ophalen. Het vaste deel van de afvalstoffenheffing betaalt u aan het begin van het jaar.
  • Variabel deel: alleen voor uw restafval. U betaalt straks een vast bedrag per lediging van uw restafvalcontainer. Of per restafvalzak die u in de ondergrondse container gooit. Dit deel betaalt u na afloop van het jaar.

Hiermee dekken we alle kosten (inzamel-,vervoers- en verwerkingskosten) voor ons afval, behalve voor restafval. Maar bijvoorbeeld ook het beheer van onze milieustraten. 

Uiterlijk in november 2024.

  • Vast deel: dit deel betaalt u aan het begin van het jaar.
  • Variabel deel: dit deel betaalt u na afloop van het jaar.

Voorbeeld: in februari 2026 krijgt u de aanslag voor het restafval van 2025 + het vaste deel van 2026.

Laagbouw

Nu wordt uw grijze afvalcontainer iedere 4 weken geleegd. Vanaf 1 januari 2025 rijdt Area Reiniging iedere 2 weken langs voor een ledigingsronde. U bepaalt zelf wanneer u uw restafvalcontainer aan de straat zet.

Nog dit jaar voorzien wij uw grijze container van een chip, als deze er nog niet op zit. Area Reiniging scant die chip bij iedere lediging. Zo kunnen we zien hoe vaak uw restafvalcontainer is geleegd. Op basis van die informatie wordt uw variabele deel van de afvalstoffenheffing bepaald.

Bij het uitvoeren van ons afvalbeleid en het verrekenen van de afvalstoffenheffing gebruiken wij uw persoonsgegevens. Wij gaan hier zorgvuldig en vertrouwelijk mee om. We hebben met Area Reiniging en GBLT afspraken gemaakt welke gegevens wij met elkaar delen. En met welk doel. Hierin voldoen we aan alle wettelijke eisen. We hebben hiervoor een privacyverklaring externe-link-icoonopgesteld.

Hoogbouw

U gebruikt uw milieupas om restafval ondergronds weg te gooien. Die data wordt opgeslagen en alleen gebruikt voor het afrekenen van het variabele deel van de afvalstoffenheffing.

In de gemeente Coevorden moeten vorige bewoners de milieupas achterlaten in de woning. Deze is namelijk gekoppeld aan een woonadres, niet aan een bewoner. Is dit niet gebeurd? Vraag dan gratis een nieuwe milieupas aan via het Klant Contact Centrum van Area Reiniging, telefoon 0591 - 57 10 80 of info@areareiniging.nl. De oude milieupas wordt geblokkeerd.

Gaat u straks over op ondergronds inzamelen? Area Reiniging deelt milieupassen uit wanneer u deze nog niet heeft.

Nee, want per 1 januari 2025 betaalt u per inworp. Wij raden u aan om uw restafval te verzamelen in een grotere afvalzak (60 liter).

Er zit geen weegsysteem in de ondergrondse containers. We kunnen het gewicht van uw afval dus niet wegen. Het inbouwen van een weegsysteem is erg duur én foutgevoelig.

We waarderen het als u storingen of problemen meldt. We kunnen het probleem dan verhelpen. Zet de afvalzak bij een storing niet naast de container, maar neem de zak weer mee naar huis. Zo voorkomen we overlast door bijvoorbeeld ongedierte.

Als u uw zak restafval door een storing niet in de container kunt gooien, maar uw milieupas wel is gescand, dan kunt u dat melden bij Area Reiniging. Dit kan via de website van Areaexterne-link-icoon of bel naar 0591 - 571 080. Zij kunnen dit, indien nodig, corrigeren in het registratiesysteem.

Bij het uitvoeren van ons afvalbeleid en het verrekenen van de afvalstoffenheffing gebruiken wij uw persoonsgegevens. Wij gaan hier zorgvuldig en vertrouwelijk mee om. We hebben met Area Reiniging en GBLT afspraken gemaakt welke gegevens wij met elkaar delen. En met welk doel. Hierin voldoen we aan alle wettelijke eisen. We hebben hiervoor een privacyverklaring externe-link-icoonopgesteld. 

Hulp

Heeft u extra restafval door bijvoorbeeld incontinentiemateriaal? Neem contact op met de gemeente via 14 0524.

U kunt kwijtschelding aanvragen. Vraag naar de mogelijkheden.

Kunt u uw container niet zelf aan de weg zetten, mail naar info@coevorden.nl.

Maak een afspraak met een afvalcoach. Mail naar info@coevorden.nl.

Scheidingswijzer en tips

De afvalscheidingswijzer van Milieu Centraalexterne-link-icoon helpt u te bepalen welk afval in welke afvalbak hoort.

Kattenbakvulling moet altijd bij het restafval. Door regelmatig urine en poep uit de kattenbak te scheppen, hoeft u niet direct de hele vulling te vervangen.

We werken hard aan voorzieningen om uw PMD, GFT, glas, textiel en oud papier en karton gescheiden in te leveren. 

Containerlocaties

Dit jaar worden de afval inzamelvoorzieningen in de gemeente Coevorden uitgebreid. Op de pagina ondergrondse containers vind u meer informatie.

Gezinnen met jonge kinderen kunnen luiers binnenkort weggooien in speciale luiercontainers. Dat scheelt veel ruimte in uw grijze container.

Op 13 locaties, verspreid door de gemeente Coevorden, worden in 2024 bovengrondse luiercontainers geplaatst. Dit gebeurt in kinderrijke buurten van Coevorden en in de buurt van scholen, kinderdagverblijven en sportvelden. 

Dit jaar plaatsen we nieuwe containers. Bent u benieuwd of een zienswijze heeft geleid tot een aanpassing van een locatie? Bekijk de stukken dan via Aanwijzingsbesluit boven- en ondergrondse containers gemeente Coevorden 2024externe-link-icoon. U kunt de stukken tot medio augustus ook fysiek bekijken bij de balie van ons gemeentehuis. Van Area Reiniging ontvangt u later een brief als u wordt aangesloten op containers in het centrum of bij hoogbouw.