Wateroverlast verminderen

Uw tuin kan u helpen om uw omgeving koeler te houden. Planten en bomen zorgen er ook voor dat water beter kan wegzakken in de grond. Zo voorkomen we wateroverlast. U kunt regenwater ook opvangen in een regenton. Met dit regenwater kunt u uw planten in droge periodes water geven. Zo ontlast u het riool. 

Weetje: regenwater is zelfs beter voor planten dan kraanwater.

Wateroverlast verminderen met vergroening:

  • Haal tegels weg en plant meer groen. Regenwater kan zo de grond in zakken.
  • Gebruik een regenton om regenwater op te vangen. Hiermee kunt u uw planten water geven. Weetje: met regenwater kunt u ook uw ramen wassen. Er zit geen kalk in. Voor een regenton kunt u subsidie aanvragenexterne-link-icoon bij de gemeente.
  • Ontkoppel de regenpijp van het riool. Laat het regenwater door uw tuin stromen of de borders inlopen.
  • Leg een vijver of wadi aan waar het regenwater naartoe kan stromen. Dit trekt insecten, vogels en kleine zoogdieren aan. Voor de aanleg van een wadi kunt u subsidie aanvragen.

Pak minder druk bezochte parkeerplaatsen aan met speciale verharding waar gras doorheen kan groeien. Plaats er bomen omheen. Zo maakt u van parkeerplaatsen een koelere plek in de stad, in plaats van een hittegebied. Onderzoek van TNO (Duyzer et al., 2011) laat zien dat bedrijfsgebieden tot de warmste plekken in steden behoren. 

Weetje: bomen filteren een deel van de uitlaatgassen uit de lucht. En ze zorgen voor een koelere auto tijdens hete zomerdagen; wel zo fijn.

Groene daken hebben veel voordelen, ten opzichte van gewone daken. Ze zien er mooi uit, helpen de natuur (biodiversiteit) en houden regenwater vast. Zeker op plekken waar veel gebouwen staan draagt het bij aan een groene en duurzame leefomgeving.

Er gelden nieuwe regels voor het vasthouden van water bij bouwprojecten (nieuw- en verbouw). In stedelijke gebieden moet er tussen de 50 - 200 millimeter regenwater op eigen terrein worden vastgehouden. Dit is eigenlijk alleen mogelijk door veel water op de daken op te vangen.

Eenvoudige daken of uitgebreide groene daken

  • Eenvoudige daken: weinig onderhoud nodig. Lichtgewicht, zoals daken met mos, sedum of kruiden. Makkelijk toepasbaar op bestaande gebouwen.
  • Uitgebreide groene daken: zwaarder en houden meer water vast. Variërend van gras- tot kruidendaken. Soms zelfs beloopbare stadsparken op gebouwen.

Een wadi is een greppel met planten en een bodem die water doorlaat. Soms wordt er speciale grond gebruikt, zodat het water makkelijk in de grond kan zakken. Een bak met grind of stenen voorkomt overstromingen en buizen verspreiden (te veel) water eenvoudig. Een wadi is altijd aan het oppervlaktewater gekoppeld.

  • De bovenkant van een wadi bestaat meestal uit speciale grond met planten.
  • Daaronder zit een bak die bedekt is met een soort doek (geotextiel). Het doek voorkomt dat vuil vast gaat zitten. En het houdt wortels tegen. De bak is gevuld met bijvoorbeeld grind. Deze materialen zijn waterdoorlatend.
  • Onder in de bak zit een drainagebuis waar het water doorheen kan lopen.
  • Via de gaten in de zijkanten van de bak kan het water ook weglopen. We noemen dit een ‘slokop’ (kolk). Dit zijn overloopvoorzieningen die direct op de drainagebuis zijn aangesloten.

Het buizenwerk (drainage) kan water van natte naar droge plekken afvoeren. Een wadi moet het regenwater in 24 uur kunnen verwerken. Zijn de bak én de greppel volgelopen, dan gaat het water bijvoorbeeld naar een sloot. We noemen dit een ‘normale afvoer’. Dit gebeurt eens in de 25 jaar.

Meer tips

Voor meer tips en informatie kunt u een kijkje nemen op de website van Milieu Centraalexterne-link-icoon