Wet open overheid en informatie opvragen

De gemeente maakt al veel informatie openbaar, bijvoorbeeld over de volgende onderwerpen:   

Zijn de documenten die u zoekt nog niet openbaar? Dan kunt u een verzoek doen om bestaande documenten voor iedereen openbaar te maken. Dit heet een Woo-verzoek. Met een Woo-verzoek mag u de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Dat is informatie over hoe een bestuursorgaan haar werk doet. De voorbereiding en uitvoering van het werk horen daar ook bij. 

Wilt u informatie ontvangen over een onderwerp waarbij u zelf bent betrokken of is de informatie alleen bedoeld voor eigen gebruik? Dan dient u geen Woo-verzoek in, maar een informatieverzoek. Deze informatie wordt niet openbaar gemaakt.

Informatieverzoek

U kunt een informatieverzoek doen door te mailen naar info@coevorden.nl of via de post. Geef aan dat het om een informatieverzoek gaat. 

Een informatieverzoek is geen formele procedure en de regels van de Woo gelden hier niet voor. Tegen de reactie op een informatieverzoek kunt u dan ook niet in bezwaar en beroep.

Woo-verzoek

Met een Woo-verzoek vraagt u de gemeente om documenten voor iedereen openbaar te maken. Het gaat hierbij om bestaande documenten (papier of digitaal). De gemeente hoeft geen nieuwe documenten te maken. 

Na uw Woo-verzoek kijkt de gemeente welke informatie openbaar kan worden gemaakt. De Wet open overheid bepaalt welke informatie niet verstrekt kan worden. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijke gegevens of gegevens die de concurrentiepositie van bedrijven kunnen schaden. Bepaalde informatie wordt dan onleesbaar gemaakt. 

De beslissing van de gemeente op uw Woo-verzoek is een besluit. Tegen dit besluit kunt u in bezwaar en beroep. 

Uw Woo-verzoek, het besluit en de openbaargemaakte documenten worden op de website van de gemeente gepubliceerd. Uw persoonsgegevens uit uw Woo-verzoek worden onleesbaar gemaakt. De afgehandelde Woo-verzoeken vindt u op de pagina publicaties Woo-verzoeken.

Indienen Woo-verzoek

Zo dient u een Woo-verzoek in:

  • Dien u verzoek in met DigiD of eHerkenning. Of stuur uw verzoek per e-mail naar info@coevorden.nl. Het kan ook per post. Ga hiervoor naar onze contactpagina
  • Geef aan dat het om een Woo-verzoek gaat. U hoeft niet uit te leggen waarom u om informatie vraagt 
  • Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen, welke documenten u opvraagt en om welke tijdsperiode het gaat 
  • U mag zelf aangeven of u de informatie op papier of digitaal wilt ontvangen 
  • Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden (e-mailadres en telefoonnummer) zodat wij eventueel contact met u kunnen opnemen  

Termijn

Voor de behandeling van een informatieverzoek is geen wettelijke afhandelingstermijn. 

Een Woo-verzoek wordt binnen 4 weken na ontvangst afgehandeld. Deze periode mag de gemeente verlengen met 2 weken. 

Bezwaar

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de beslissing over uw Woo-verzoek. Doe dit binnen 6 weken. Is het belangrijk dat u snel antwoord krijgt op uw bezwaar? Vraag dan ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aan bij de rechtbank.

Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van de gemeente over uw bezwaar? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

Kijk voor meer informatie op de pagina bezwaarschrift indienen.

Kosten

Het indienen van een informatieverzoek of Woo-verzoek is gratis. Het kan zijn dat de gemeente kosten in rekening brengt voor verstrekking van de documenten op papier. Bijvoorbeeld als het gaat om veel documenten die u per post wilt ontvangen. Als er kosten in rekening worden gebracht, hoort u dit vooraf.

Contact opnemen

Wilt u een informatieverzoek of Woo-verzoek indienen? Stuur dan een mail naar info@coevorden.nl en geef aan welk type verzoek het betreft. 

U kunt ook een brief sturen naar:  
Gemeente Coevorden  
Postbus 2  
7740 AA Coevorden  

Heeft u hulp nodig bij het indienen van uw Woo-verzoek? Of twijfelt u of een informatieverzoek of Woo-verzoek wilt indienen? Neem dan contact op met de Woo-contactpersoon. Bel met 140524 of stuur een mail naar info@coevorden.nl.