Luchtfoto van Ermerzand in de zomer, met op de voorgrond een waterskiër

Aanjaagfonds evenementen zoekt vernieuwende ideeën

Uitlegvideo Aanjaagfonds Evenementen

Om deze video te bekijken gaat u akkoord gaan met de voorwaarden en privacybeleid van Youtube.

Evenementen zijn voor ons een belangrijke manier om de stad en de dorpen op de kaart te zetten. Evenementen geven het gebied een positief en gezellig karakter en zorgen voor meer bezoekers. Op die manier krijgen nieuwe bezoekers een leuke kennismaking met de gemeente. Daar liggen dus kansen! Voor organisatoren van evenementen is er het evenementen aanjaagfonds. 

Voorwaarden

Natuurlijk moet een evenement aan een aantal voorwaarden voldoen. De evenementen moeten op de eerste plaats vernieuwend zijn of vernieuwende onderdelen hebben. Ze moeten de naamsbekendheid van de gemeente vergroten. Ook belangrijk is de samenwerking met andere (lokale) organisaties en met inwoners. Het evenement moet ook bijdragen aan de lokale economie. Dit laatste kan bijvoorbeeld doordat er door bezoekers geld uitgegeven wordt of doordat meer mensen blijven overnachten.

Tijdig aanvragen

Natuurlijk moet u een vergunning voor een evenement op tijd aanvragen. Dit moet uiterlijk 12 weken voor de start van het evenement. Als u een aanvraag niet op tijd indient kan het zijn dat wij de vergunning weigeren. Kijk op de pagina evenement organiseren of lees meer in de complete beschrijving en voorwaardenexterne-link-icoon (u hoeft deze niet allemaal door te lezen, alleen paragraaf 2.6)

Online aanvragen

U kunt online een aanvraag voor het aanjaagfonds evenementen doen. Dit kan met uw DigiD (als persoon) of eHerkenning (als bedrijf). 

Let op: Wanneer u inlogt met DigiD heeft u maximaal 15 minuten om een pagina in te vullen. Rechtsboven ziet u hoe veel tijd u nog hebt. Wanneer u meer tijd nodig heeft, dan kunt u op ‘sessie verlengen’ klikken.

Op de eHerkenning paginaexterne-link-icoon vindt u meer informatie over eHerkenning voor ondernemers. 

Een commissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van verschillende criteria. De commissie bestaat uit medewerkers van Stichting Toeristisch Recreatief Coevorden (Toreco), een evenementenorganisatie en de gemeente. 

Wanneer kunt u een aanvraag doen?

De subsidie kan twee keer per jaar worden aangevraagd. Dat kan in de volgende periodes:

2022:   28 maart t/m 25 april29 augustus t/m 26 september
2023:   27 februari t/m 27 maart28 augustus t/m 26 september
2024:   4 maart t/m 1 april 2 september t/m 30 september
2025:   3 maart t/m 31 maart1 september t/m 29 september

 Benodigde gegevens

Wij vragen van u de volgende gegevens in te leveren:

  • Oprichtingsakte of uittreksel Kamer van Koophandel;
  • Compleet ingevuld aanvraagformulier;
  • Plan van Aanpak met daarin een:
  1. Gedetailleerde beschrijving van de activiteiten en het evenement waarvoor u de subsidie aanvraagt
  2. Tijdsplanning
  3. Marketing/promotieplan
  4. Gedetailleerde begroting met dekkingsplan
  5. Beschrijving van de organisaties en bedrijven waarmee u samenwerkt

Lees voor het indienen van de aanvraag de complete beschrijving en voorwaarden (zie hierboven) goed door. Als de aanvraag niet compleet is, behandelen we deze niet.

Maximale subsidie

De hoogte van de subsidie is maximaal 30% van de subsidiabele kosten van het evenement. Maar nooit meer dan het tekort. De hoogte van de subsidie is maximaal € 5.000,- per evenement.
Het college verleent een subsidie maximaal tweemaal aan hetzelfde evenement. In het tweede jaar is de subsidie maximaal 50% van het gesubsidieerde bedrag in het eerste jaar. 

Meer weten? 

Neem contact op met Wilma Terburg: w.terburg@coevorden.nl