Evenementenvergunning aanvragen

Wilt u een evenement organiseren? Soms is alleen melden genoeg, soms is er een vergunning nodig. De regels voor het organiseren van een evenement zijn de afgelopen jaren veel strenger geworden. Kijk dus goed wat u nodig heeft! En doe dat op tijd, want een vergunning moet 12 weken voor aanvang van het evenement aangevraagd zijn. Die tijd is nodig omdat politie en brandweer een advies moeten geven én omdat er een bezwaartermijn van zes weken geldt.

Voordat u de vergunning aanvraagt, kunt u contact opnemen met onze collega’s van evenementen. Zij kunnen u adviseren, aangeven wat u nodig heeft en helpen met de aanvraag.

Informatie over het aanvragen van een evenementenvergunning

U heeft een vergunning nodig als:

 • u niet voldoet aan de eisen voor een klein evenement
 • als het evenement op een openbare plek is. Bijvoorbeeld in een sporthal of tent.
Misschien heeft u ook een vergunning of ontheffing nodig voor:
 • reclameborden of verwijzingsborden (reclamevergunning)
 • het maken of afspelen van versterkte muziek of ander geluid (geluidsontheffing)
 • het schenken van alcoholische drank (ontheffing artikel 35 Alcoholwet)
 • een kansspel zoals verloting of bingo (kansspelvergunning)

Er zijn verschillende categorieën evenementen. Elke categorie heeft een eigen termijn voor de aanvraag

 • A-evenement (laag risico) -> uiterlijk 12 weken voor het evenement aanvragen
 • B-evenement (gemiddeld risico) -> uiterlijk 12 weken voor het evenement aanvragen
 • C-evenement (hoog risico) -> uiterlijk 12 weken voor het evenement aanvragen

De kosten van een evenementenvergunning

 • A-evenement: € 41,55
 • B-evenement: € 80,85
 • C-evenement: € 324,15
 • Ontheffing Alcoholwet: € 82,55
 • Kansspelvergunning: € 9,25
 • andere vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV): € 41,60. (Tarieven 2024)

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvragen. Dat moet binnen zes weken. De onafhankelijke bezwarencommissie beoordeelt uw bezwaar. Bent u het niet eens met hun uitspraak? Dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank.

U kunt het digitale formulier opslaan en later verder gaan. Als u dat wilt, kan dat via:

Heeft u vragen over evenementen?

U kunt mailen kan naar info@coevorden.nl of bellen naar het algemene nummer 140524