Aanslag gemeentelijke belastingen eind januari in de bus

22 januari 2024
Algemeen

De aanslag gemeentelijke belastingen valteind januari in de bus.

Eind januari ontvangt iedereen de aanslag gemeentelijke belastingen voor 2024. Op de aanslag is te zien wat u in 2024 aan onroerendezaakbelasting (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing moet betalen.

Ook de beschikking Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ-beschikking) staat vermeld. Niet iedereen betaalt alle belastingen die hier worden genoemd. Het maakt verschil of u eigenaar of gebruiker bent. Maar ook of het om een woning of een bedrijfspand gaat. 

Via Berichtenbox van MijnOverheid

Maakt u gebruik van de Berichtenbox van MijnOverheid? U ontvangt de aanslag voor 2024 zowel per post als digitaal via de Berichtenbox. Vanaf 2025 ontvangt u de aanslag alleen nog digitaal via de Berichtenbox.

Maakt u geen gebruik van de Berichtenbox? U ontvangt de aanslag alleen per post.

Digitaal inzien via WOZ-loket

Via het WOZ-loket, www.woz-loket.coevorden.nl, kunt u uw aanslag en taxatieverslag digitaal bekijken van uw eigen woning. Om in te loggen heeft u uw DigiD-inloggegevens nodig. U kunt alleen inloggen als de aanslag op uw naam staat. Bedrijven kunnen niet inloggen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag en/of beschikking? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken. U kunt alleen nog maar formeel bezwaar indienen. 

Bezwaar indienen kan digitaal via www.coevorden.nl/belastingen-bezwaar. Of schriftelijk naar de Gemeente Coevorden, t.a.v. de Heffingsambtenaar, team belastingen, Postbus 2, 7740 AA Coevorden.

Invulhulp bezwaar

Vindt u het lastig om zelf een bezwaarschrift te schrijven? De medewerkers van het team Belastingen helpen u graag met het invullen van uw (WOZ)-bezwaarschrift. U kunt telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14 0524 voor één van de inloopmomenten.Als u bezwaar maakt, moet u de aanslag wel betalen. 

WOZ-waardeloket

Wilt u alleen een WOZ-waarde bekijken? Dat kan via www.wozwaardeloket.nl. De WOZ-waarde van woningen is voor iedereen openbaar. Dit betekent dat u van iedere woning in Nederland de WOZ-waarde kunt opvragen. Ook die van uw eigen woning.

Betalingstermijnen

Wanneer u een aanslag ontvangt met de datum 31 januari 2024, dan wordt uw automatische incassobedrag in tien termijnen geïnd. Beginnend met een incasso in februari en eindigend in de maand november. Heeft u geen automatische incasso dan heeft u twee betalingstermijnen. De vervaltermijnen staan op het aanslagbiljet.

Automatische incasso afgeven

Hebt u nog geen automatische incasso maar u wilt de aanslag wel in tien termijnen betalen? Dan kunt u een automatische incasso afgeven, schriftelijk of via www.coevorden.nl/automatische-incasso-gemeentelijke-belastingen. U kunt ook gebruikmaken van de bij de aanslag meegezonden machtigingskaart.

Kwijtschelding aanslag

Heeft u in 2023 kwijtschelding gehad? Dan kan het zijn dat u in 2024 automatisch voor kwijtschelding in aanmerking komt. U ontvangt dan, eind januari, een brief van de gemeente. Heeft u vorig jaar geen kwijtschelding aangevraagd of komt u niet in aanmerking voor geautomatiseerde kwijtschelding? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen als u de aanslag gemeentelijke belastingen 2024 hebt ontvangen. 

U kunt uw aanvraag digitaal indienen via www.coevorden.nl/kwijtschelding. Lukt het niet om uw aanvraag digitaal te doen? Vraag dan het papieren formulier kwijtschelding aan. We sturen u het per post toe.

Hulp bij invullen kwijtscheldingsformulier

Hulp nodig bij het invullen van het kwijtscheldingsformulier? U kunt een afspraak maken met de invulhulp van Maatschappelijk Welzijn Coevorden. U kunt bellen naar 085-27 35 256 of een 

e-mail sturen naar info@mwcoevorden.nl. Het bezoekadres is Van Eijbergenstraat 5 in Coevorden.

Kwijtschelding waterschapsbelasting (GBLT)

Kwijtschelding aanvragen voor de waterschapbelastingen regelt u rechtstreeks met het GBLT. 

Ga voor vragen hierover naar www.gblt.nl.

Geen aanslag-/beschikkingsbiljet

Het kan voorkomen dat u geen aanslag-/beschikkingsbiljet ontvangt. Omdat de waardering van sommige woningen en niet-woningen nog niet is afgerond. In dat geval ontvangt u de aanslag later.

Meer informatie

Informatie over de gemeentelijke belastingen vindt u:

•          op de achterkant van uw aanslagbiljet

•          via www.coevorden.nl/belastingen

•          via www.coevorden.nl/woz-loket (raadplegen kopie van uw aanslag en/of taxatieverslag)

•          via www.wozwaardeloket.nl(raadplegen WOZ-waarde van uw eigen en andere woningen)

Kunt u het antwoord niet vinden? 

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14-0524 of mail naar info@coevorden.nl.