Laatste betalingstermijn gemeentelijke belastingen 2024

17 april 2024
Algemeen

In januari zijn de aanslagen gemeentelijke belastingen 2024 verstuurd. Als u geen machtiging tot automatische incasso aan de gemeente heeft afgegeven, dan is de laatste vervaltermijn 30 april 2024. 

Heeft u de gemeentelijke belastingen nog niet betaald? U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL74 BNGH 0285 1086 97 ten name van de Gemeente Coevorden. Vergeet niet uw aanslagnummer te vermelden bij de betaling.  

Betaalt u niet op tijd? 

Als u niet op tijd betaalt, loopt u het risico dat u een aanmaning ontvangt. Als u na de aanmaning ook niet betaalt, volgt er een dwangbevel. De extra kosten van een aanmaning en dwangbevel moeten door u betaald worden. Lukt het u niet om de aanslag voor 30 april 2024 te betalen? Neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons op voor een betalingsregeling. 

Kwijtschelding  

Heeft u geen kwijtschelding aangevraagd maar denkt u er wel recht op te hebben? Vraag dat dan zo spoedig mogelijk aan. Kwijtschelding kunt u digitaal, met uw DigiD, indienen of u kunt een formulier downloaden via www.coevorden.nl/kwijtscheldingexterne-link-icoon en opsturen. Als u een verzoek tot kwijtschelding heeft ingediend, wordt de betaling uitgesteld.  

Automatische incasso  

U kunt nog een automatische incasso afgeven. De machtiging tot automatische incasso is een doorlopende machtiging en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd.  

Als de automatische incasso loopt dan wordt er tot en met 30 november 2024 maandelijks een bedrag van uw rekening afgeschreven. Het maandelijkse bedrag is gelijk aan het openstaand bedrag gedeeld door het aantal nog beschikbare termijnen tot en met 30 november 2024. 

Als in hetzelfde jaar twee keer een afschrijving van een automatische incasso niet kan worden afgeschreven, dan stopt de automatische incasso.  Het openstaande bedrag moet u dan direct betalen.  

Heeft u geen machtigingskaart?  

Via www.coevorden.nl/automatische-incassoexterne-link-icoon kunt u een automatische incasso ‘aanvragen, wijzigen en intrekken’. Een automatische incasso kunt u digitaal, met uw DigiD, indienen of u kunt een formulier downloaden en opsturen.  

Bezwaarschrift  

Heeft u een bezwaarschrift ingediend? Ook dan moet u de aanslag, wanneer u geen automatische incasso heeft afgegeven, vóór 30 april 2024 betalen. 

Vragen 

Als u vragen heeft over de gemeentelijke belastingen kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0524 of een e-mail sturen  naar info@coevorden.nl. Informatie over de gemeentelijke belastingen kunt u ook vinden op www.coevorden.nl/belastingenexterne-link-icoon