Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

Onderhoud en kappen van bomen

Als u een boom wilt kappen, moet u bij de gemeente een vergunning aanvragen. Voor bomen die op de lijst met uitzondering staan hoeft geen vergunning te worden aangevraagd. Met bomen bedoelen we ook houtopstanden, zoals houtwallen, houtsingels, hakhout en bos. U leest op deze pagina wat u moet doen als u een boom wilt kappen. De gemeente heeft ook een lijst met waardevolle bomen. De lijst kunt u ook op deze pagina vinden.

U mag niet elke boom kappen 

We hebben dit vastgelegd in een boomverordening. U kunt de verordening lezen in het Gemeenteblad van Coevorden.externe-link-icoon

U heeft voor het kappen of rooien van bomen een vergunning nodig indien op 1.30 meter de diameter van de stam 30 cm of meer is. Verplanten, of het verrichten van handelingen zoals fors snoeien of grote delen van wortels weghalen die de dood, ernstige beschadiging of ontsiering van de boom tot gevolg hebben, wordt ook gezien als kappen. 

Er zijn uitzonderingen op de bomenverordening

Als de boom op de lijst met uitzonderingenexterne-link-icoon staat is er geen vergunning nodig. Kleine bomen (diameter kleiner dan 30 cm) of struiken op uw eigen terrein mag u wel zonder vergunning verwijderen.

De volledige regelgeving is opgenomen in de Bomenverordening van de gemeente. Meer informatie vindt u op onze pagina Stappenplan aanvraag omgevingsvergunning.

Een kapvergunning aanvragen

In het Omgevingsloket externe-link-icoonkunt u een kapvergunning aanvragen. In uw aanvraag geeft u de volgende informatie mee:

  • wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje
  • hoe groot de boom is
  • waar de boom staat (adres)
  • uw reden om te willen kappen
  • als u niet de eigenaar bent: schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom

Ook moet u een situatieschets aanleveren waarop u aangeeft waar de boom staat en foto’s van de boom/bomen die u gaat kappen.

Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom

Zorg daarom voor toestemming van uw buren.

Wij hebben ruim 3500 waardevolle bomen 

Onze gemeente heeft ruim 3500 waardevolle bomen die op particulier terrein staan. Wilt u weten waar deze bomen staan? Kijk dan op de kaart met alle waardevolle bomenexterne-link-icoon. Hierop is het (geschatte) plantjaar vermeld.

Waardevolle bomen hebben een beschermde status. Voor het onderhoud van de boom is subsidie beschikbaar. Subsidie moet worden aangevraagd voordat het  onderhoud wordt uitgevoerd. Bekijk de kaart op Google mapsexterne-link-icoon