Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

Nutsvoorzieningen

U verandert iets in de openbare grond. Houd er rekening mee dat er ook belangrijke dingen onder de grond liggen. Zoals riolering, of internetkabels. U leest daar op deze pagina meer over. 

U bent netbeheerder wanneer u kabels of leidingen in de openbare grond legt 

U moet voldoen aan bepaalde wetten als 'netbeheerder'. Bijvoorbeeld aan de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse wettenexterne-link-icoon. U leest hier meer over op de website van het Kadasterexterne-link-icoon

Legt u de kabel of leiding voor telefoonverkeer? 

U houdt dan rekening met de Telecommunicatiewetexterne-link-icoon

U gaat graven in openbare grond, of in uw eigen terrein 

Kijk eerst of er kabels of leidingen onder de grond liggen waar u gaat graven. Of doe een Graaf-, Oriëntatie- of Calamiteitenmelding. Zo voorkomt u dat u ze per ongeluk kapot maakt. Zowel particulieren als professionals moeten deze melding doen. U leest meer over de aansluiting over gas, water, elektra of telecom op de website van Mijn aansluiting.externe-link-icoon

U verandert een kabel of leiding in de openbare grond 

Vraag daarvoor een vergunning of instemmingbesluit aan. Op onze pagina over het aanleggen van kabels en leidingen leest u hierover meer informatie.

U legt een kabel of een leiding boven de grond 

Daar heeft u een omgevingsvergunning voor nodig. Kijk voor meer informatie op onze pagina stappenplan aanvraag vergunning.

U legt een rioolaansluiting aan 

U leest op onze pagina meer over de aanvraag van een rioolaansluiting

U legt nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen 

Doet u dat op een plek waar nog geen buisleidingen voor gevaarlijke stoffen liggen? Vraag dan om het omgevingsplan aan te passen. U kunt informatie aanvragen op onze pagina informatie over bodem- en omgevingsplannen opvragen

Doet u dat op een plek waar al buisleidingen voor gevaarlijke stoffen liggen? Vraag dan een omgevingsvergunning aan. Kijk voor meer informatie op onze pagina stappenplan aanvraag vergunning.