Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

Wonen in onze gemeente

Wonen in onze gemeente, voor iedereen.  Er zijn veel verschillende woonopties in de gemeente Coevorden. U woont in het landelijk gebied, of in een dorp of stad. We willen dat iedere inwoner de ruimte krijgt om zich positief en gezond te ontwikkelen. U leest daar op deze pagina meer over. 

U wilt zelf een huis bouwen 

Wij hebben een stappenplan opgesteld. U leest op deze pagina meer over het stappenplan voor een wooninitiatief.

U wilt een sociale huurwoning huren 

U betaalt voor een sociale huurwoning een maximumbedrag aan huur. Dat is ongeveer € 750,-. U mag een sociale huurwoning huren als uw inkomen niet te hoog is. U huurt de woning dan van een woningcorporatie. 

We willen meer sociale huurwoningen in Coevorden en in Dalen 

Want we vinden de sociale huurwoningen in de gemeente Coevorden belangrijk. We maken daarvoor afspraken met de woningcorporaties in onze gemeente. We proberen inwoners van onze gemeente voorrang te geven wanneer een woningcorporatie woningen verkoopt. We doen dit binnen wet- en regelgeving.  

We maken meer woningen in de binnenstad 

We onderzoeken eerst wat voor woningen het meest nodig zijn. We zorgen ervoor dat de nieuwe woningen passen bij de behoefte van onze inwoners. En dat de woningen aansluiten bij de Binnenstadsvisie. U leest op deze pagina meer over woningen in de binnenstad.  

U woont in een woonwagenstandplaats 

De gemeente Coevorden en de woonwagengemeenschap is al lang met elkaar verbonden. Sinds 2014 geldt de woonwagencultuur als immaterieel erfgoed. Wij doen ons best om dit erfgoed in onze gemeente ook te behouden, bijvoorbeeld met het nieuwe woonwagenbeleid.externe-link-icoon We werken samen met de woonwagenbewoners aan voldoende en goede woonruimte. U leest op deze pagina meer over het huren van een woonwagen of woonwagenstandplaats

Wij stemmen ons woningbouwprogramma af met de provincie Drenthe 

We gebruiken daarvoor provinciale middelen. En we werken samen met de provincie om onze plannen aan de Rijksoverheid te presenteren. Denk bijvoorbeeld aan het Impulsteam, de toekomstige dorpen- en wijkenmonitor. We onderzoeken ook het flexwonen. 

Flexwoningen zijn tijdelijke woningen voor bepaalde doelgroepen 

We gebruiken flexwoningen om snel onderdak te geven aan bepaalde groepen. Denk bijvoorbeeld aan starters op de woningmarkt, of mantelzorgers. Soms zijn er niet genoeg geschikte woningen. Maar met een flexwoning kunnen deze mensen toch een goede woonruimte vinden. Dat kan ook in bestaande woningen. Lees meer op onze pagina over flexwonen.