Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

Wonen lokaal en regionaal

Wij hebben een visie op wonen. In Coevorden bouwen we samen aan een duurzame toekomst voor iedereen. Daarom stellen we richtlijnen op voor nieuwe gebouwen. U leest op deze pagina hoe we samen bouwen aan de toekomst. 

Vanaf 2021 geldt de nieuwe Woonvisie ‘Bouwen aan de toekomst’ 

In deze visie is ruimte voor goede plannen en er is ruimte om te bouwen. We houden vooral rekening met leefbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid voor verschillende doelgroepen. Daarnaast houden we rekening met de combinatie van wonen en zorg. U leest op de site van Coevorden meer over onze Woonvisie

Onze woonvisie werkt ook door in ons omgevingsplan

U leest op onze pagina meer over het omgevingsplan van de gemeente Coevorden.  

We geven ruimte aan het landschap 

We doen dat met de regeling Ruimte voor ruimteexterne-link-icoonexterne-link-icoon. Deze regeling motiveert het afbreken van gebouwen die niet binnen het landschap passen, zoals voormalige agrarische bebouwing. Wanneer u 750 m2 aan oude bebouwing afbreekt, mag u één nieuwe woning terugbouwen. U mag op verschillende plekken slopen om samen op deze 750 m2 uit te komen.   

Deze landelijke regeling ziet u terug in de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening van de Provincie Drentheexterne-link-icoon