Wonen voor starters

In de gemeente Coevorden komen er tot 2030 ongeveer 750 woningen bij. Een deel daarvan is voor starters. Randvoorwaarden zijn het versterken van het gebiedseigen karakter en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Daarbij hebben we aandacht voor betaalbaar en duurzaam wonen in een leefbare omgeving. We werken aan herkenbare, groene dorpen en wijken waar voor iedereen ruimte is om te leven. Ben je starter? Dan zijn er mogelijkheden in onze gemeente. Bijvoorbeeld in de nieuwbouwwijk Ossehaar, op een flexwonen locatie en wanneer je zelf een wooninitiatief start. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor flexwonen op het eigen erf. 

Om het kopen van een starterswoning makkelijker te maken biedt de gemeente de mogelijkheid om een starterslening af te sluiten. 

Heb je vragen? Neem dan contact op via wonen@coevorden.nl