Zonnepanelen en zonnecollectoren

U wilt zonnepanelen of zonnecollectoren plaatsen. Met zonnepanelen wekt u elektriciteit op en met zonnecollectoren wekt u warmte op. U leest op deze pagina meer over de regels voor het plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren.

U wilt zonnepanelen of zonnecollectoren plaatsen op een dak

In veel gevallen hoeft u dan geen vergunning aan te vragen.  U hoeft geen vergunning aan te vragen voor het plaatsen op een schuin dak als de panelen/collectoren binnen het dakvlak liggen. Dat betekent dat:

  • de panelen/collectoren niet uitsteken.
  • de panelen/collectoren in of direct op het dakvlak liggen.
  • de panelen/collectoren evenwijdig aan het dakvlak liggen.
  • de panelen/collectoren niet één geheel vormen met de installatie voor het omzetten van de opgewekte elektriciteit (omvormer) of het opslaan van water. Deze installatie moet dan aan de binnenzijde van een bouwwerk worden geplaatst.

U hoeft geen vergunning aan te vragen voor het plaatsen op een plat dak, als:

  • de afstand tussen de panelen/collectoren en de zijkant van het dak ten minste gelijk is aan de hoogte van de panelen/collectoren.
  • de panelen/collectoren niet één geheel vormen met de installatie voor het omzetten van de opgewekte elektriciteit (omvormer) of het opslaan van water. Deze installatie moet dan aan de binnenzijde van een bouwwerk worden geplaatst.

Bovenstaande regels gelden ook voor het plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren  op karakteristieke objecten en beeldbepalende objecten.

U wilt zonnepanelen of zonnecollectoren plaatsen op een dak van een monument

Voor het plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren op een dak van een rijksmonument of provinciaal monument gelden strengere regels. Vraag eerst een welstandsadvies aan. Zij kunnen u meer vertellen over de regels waarmee u rekening moet houden. Het welstandsadvies stuurt u daarna mee met uw aanvraag vergunning.

U wilt zonnepanelen of zonnecollectoren plaatsen op een achterdakvlak binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht: niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd

Dan gelden er (ook) strengere regels. U hoeft geen vergunning aan te vragen als:

  • de panelen/collectoren op een achterdakvlak liggen, dat niet naar openbaar toegankelijk gebied is gekeerd. Openbaar toegankelijk gebied is openbaar gebied dat voor het publiek algemeen toegankelijk is, zoals wegen en pleinen.
  • u voldoet aan de regels die staan onder ‘U wilt zonnepanelen of zonnecollectoren plaatsen op een dak’.

U wilt zonnepanelen of zonnecollectoren plaatsen op een dakvlak binnen een beschermd dorpsgezicht: wel naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd

Dan heeft u een vergunning nodig. 

U wilt zonnepanelen of zonnecollectoren op de grond plaatsen

Dan heeft u ook een vergunning nodig. 

Meer informatie