Bouwkavels

Heeft u er altijd al van gedroomd om een nieuwbouwwoning te bouwen in onze gemeente? Deze droom kan werkelijkheid worden. Wij bieden op verschillende locaties in de gemeente bouwkavels aan.

Vraag en aanbod

We proberen vraag en aanbod op de woningmarkt zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit doen we door de mogelijkheden van woningbouw te verdelen over de grote en de kleine kernen binnen de gemeente. Om dit zo goed mogelijk te doen hebben we één woningbouwstrategie ontwikkeld voor de stad Coevorden en één voor de grote en kleine kernen in de gemeente.

 

Inschrijven bouwkavels

Wilt u een optie nemen op één van de kavels die wij te koop aanbieden, vul hier het inschrijfformulier in. Na het invulen van het formulier nemen wij contact me u op en informeren u over de beschikbaarheid van de bouwkavel. Voor de bouwkavels in Molenakkers II te Dalen is het nog niet mogelijk om een optie te nemen. Dit kan pas zodra de inschrijfperiode voor de kavelverkoop afgerond is en kavels nog beschikbaar zijn.

Beschikbare bouwkavels

In Aalden zijn, op de locatie van de voormalige lager school en sporthal, acht unieke bouwkavels gerealiseerd. Deze rustige, groene omgeving met de dorpsvoorzieningen van Aalden en Zweeloo kan uw woonomgeving worden. Een unieke locatie om uw nieuwe woning te bouwen.

De bouwkavels

De acht beschikbare bouwkavels worden bouwrijp verkocht. Dit betekent dat wanneer de koper in het bezit is van een onherroepelijke omgevingsvergunning en de kavel in eigendom heeft, gestart kan worden met de bouw van de woning. Alle nutsvoorzieningen, gas/water/electra, etc. zijn aanwezig. Via www.aansluitingen.nl kan een aanvraag om aansluiting gedaan worden.

Op de bouwkavel kunt u een woning laten ontwerpen door een architect. Het plangebied sluit qua sfeer en beleving aan bij het beschermde dorpsgezicht van Oud Aalden. De acht bouwkavels variëren in grootte. Ook de nieuw te bouwen woningen variëren in grootte, hoogte en volume. U heeft de keuze uit het bouwen van een schuurtype of een boerderijtype. De twee types staan naast elkaar en gedraaid ten opzichte van elkaar, zodat er een fraaie afwisseling ontstaat. Wij raden aan een deskundige in de arm te nemen om te kunnen voldoen aan het beeldkwaliteitsplan.

Op alle bouwkavels kan een vrijstaande woning gebouwd worden. Twee bouwkavels bieden de mogelijkheid om de woning te splitsen (nummers 3 en 4). Op deze kavels dient een boerderijtype gebouwd te worden. Het hoofdgebouw is te splitsen in twee woningen. Te denken valt bijvoorbeeld aan woningen waar ten behoeve van mantelzorg twee gezinnen wonen. Beide woningen maken van één inrit gebruik.

PDF-pictogramBrochure Aelderhooghe

PDF-pictogramBeeldkwaliteitsplan Aelderhooghe

PDF-pictogramVerkaveling luchtfoto

PDF-pictogramAelderhooghe kavel 1

PDF-pictogramAelderhooghe kavel 2

PDF-pictogramAelderhooghe kavel 3

PDF-pictogramAelderhooghe kavel 4

PDF-pictogramAelderhooghe kavel 5

PDF-pictogramAelderhooghe kavel 6

PDF-pictogramAelderhooghe kavel 7

PDF-pictogramAelderhooghe kavel 8

PDF-pictogramVoorbeeld koopovereenkomst

PDF-pictogramBelemmeringen

Uniek gelegen tussen water, stad en land, wordt de woonwijk Ossehaar ingevuld. Wonen in Ossehaar betekent 'buiten' wonen met de voorzieningen van de stad Coevorden binnen handbereik

Wat biedt Ossehaar?

U kunt er voor kiezen om bijvoorbeeld riant vrijstaand te wonen aan het water op een zeer ruime kavel of u kiest voor een aantrekkelijk geprijsde woning met uitzicht over openbaar groen die voor u wordt gebouwd. De wijk kenmerkt zich door diversiteit in het aanbod van woningen. In de wijk, waar ongeveer 325 woningen komen, is ook ruimte voor úw wensen.

Naast ruimtelijk wonen vindt de gemeente Coevorden het belangrijk aandacht te besteden aan veiligheid en duurzaamheid. Hoe u dit terug vindt in de wijk? In de wijk zijn overal 30-km zones om de veiligheid van u en uw kinderen beter te kunnen waarborgen.

PDF-pictogramLeaflet Coevorden Ossehaar

PDF-pictogramVerkavelingsplan Ossehaar

PDF-pictogramOssehaar prijslijst

PDF-pictogramBrochure De Velden 2013

PDF-pictogramKavelprijzen de Velden 2016 

PDF-pictogramBebouwingsbepalingen De Velden

PDF-pictogramBrochure De Oevers 2013

PDF-pictogramBebouwingsbepalingen De Oevers

PDF-pictogramKavelprijzen De Oevers

Beeldkwaliteitsplan Ossehaar fase B & C

 

Na jaren van voorbereidingen, procedures en archeologisch onderzoek is het zo ver. Op een unieke locatie, in het zuidwestelijke deel van Dalen, wordt de nieuwbouwwijk Molenakkers II ontwikkeld. Als gevolg van de succesvolle start verkoop met ondernemers op zaterdag 12 november 2016 hebben vijftien belangstellenden zich ingeschreven tijdens de inschrijfperiode van 12 november 2016 tot en met 6 december 2016. Op donderdagavond 15 december 2016 is er geloot onder de tien resterende inschrijvers. Alle kavels in het eerste deel zijn tijdens deze verloting verdeeld en de koopovereenkomsten hiervoor zijn getekend.

Kavels

In het nieuwbouwplan Molenakkers II zijn acht ruime kavels beschikbaar. De kavels variëren in grote van 620m2 tot 915 m2. Twee kavels hebben de mogelijkheid voor de bouw van één twee onder een kap.

PDF-pictogramBrochure Molenakkers

 

In het bestemmingsplan "Steigerwijk" in Dalerpeel worden 24 kavels uitgegeven voor de bouw van vrijstaande en halfvrijstaande woningen. Inmiddels zijn er zeven kavels verkocht. Er zijn nog diverse kavels beschikbaar, zowel voor twee-onder-een-kap woningen als vrijstaande woningen.

PDF-pictogramBrochure Dalerpeel

PDF-pictogramLeaflet Dalerpeel

PDF-pictogramPrijslijst Dalerpeel

PDF-pictogramVerkavelingstekening Dalerpeel

PDF-pictogramVoorbeeld koopovereenkomst Dalerpeel

In het bestemmingsplan Gees is 1 kavel beschikbaar voor de bouw van een vrijstaande woning. 

PDF-pictogramBrochure Gees

PDF-pictogramLeaflet Gees

PDF-pictogramPrijslijst Gees

PDF-pictogramVerkavelingstekening Gees

PDF-pictogramVoorbeeld koopovereenkomst

In het bestemmingsplan "Geesbrug Uitbreiding" kunnen in totaal 46 woningen worden gebouwd. Er kunnen zowel vrijstaande als twee-onder-een-kap woningen gerealiseerd worden. Onlangs zijn er zestien kavels uitgegeven, waarvan er één is verkocht. Er zijn dus nog diverse kavels beschikbaar zowel voor twee-onder-een-kap woningen als vrijstaande woningen.

PDF-pictogramBrochure Geesbrug

PDF-pictogramLeaflet Geesbrug

PDF-pictogramPrijslijst Geesbrug

PDF-pictogramVerkavelingstekening Geesbrug

PDF-pictogramVoorbeeld koopovereenkomst

In het bestemmingsplan “Steenwijksmoer, Pastoor J.H. Wesselstraat, fase II, zijn onlangs zeven kavels uitgegeven. Daarvan zijn de kavels 1, 2 en 5 verkocht en zijn de resterende drie kavels per direct beschikbaar of in optie te nemen.

PDF-pictogramVoorbeeld koopovereenkomst

PDF-pictogramVerkavelingstekening Steenwijksmoer

PDF-pictogramLeaflet Steenwijksmoer 2015

PDF-pictogramPrijslijst Steenwijksmoer 2015

PDF-pictogramBrochure Steenwijksmoer

In het bestemmingsplan “Woningbouw Oranjekanaal ZZ” te Wezuperbrug, uitgifte 2010, kunnen in totaal 4 woningen worden gebouwd, bestemd voor de bouw van vrijstaande woningen. Inmiddels zijn er twee kavels verkocht en zijn er dus nog twee beschikbaar.

PDF-pictogramBrochure Wezuperbrug

PDF-pictogramLeaflet Wezuperbrug 2015

PDF-pictogramPrijslijst Wezuperbrug

PDF-pictogramVerkavelingstekening Wezuperbrug

PDF-pictogramVoorbeeld koopovereenkomst Wezuperbrug