Bouwkavels

Heeft u er altijd al van gedroomd om een nieuwbouwwoning te bouwen in onze gemeente? Deze droom kan werkelijkheid worden. Wij bieden op verschillende locaties in de gemeente bouwkavels aan.

Vraag en aanbod

We proberen vraag en aanbod op de woningmarkt zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit doen we door de mogelijkheden van woningbouw te verdelen over de grote en de kleine kernen binnen de gemeente. Om dit zo goed mogelijk te doen hebben we een woonvisie ontwikkeld.

Inschrijven bouwkavels

Wilt u een optie nemen op één van de kavels die wij te koop aanbieden, vul hier het inschrijfformulier in. Na het invullen van het formulier nemen wij contact me u op en informeren u over de beschikbaarheid van de bouwkavel. Voor de bouwkavels in Molenakkers II te Dalen is het nog niet mogelijk om een optie te nemen. Dit kan pas zodra de inschrijfperiode voor de kavelverkoop afgerond is en kavels nog beschikbaar zijn.

Beschikbare bouwkavels

Op dit moment hebben wij bouwkavels beschikbaar in de volgende gebieden:

In Aalden zijn, op de locatie van de voormalige lagere school en sporthal, acht unieke bouwkavels gerealiseerd. Deze rustige, groene omgeving met de dorpsvoorzieningen van Aalden en Zweeloo kan uw woonomgeving worden. Een unieke locatie om uw nieuwe woning te bouwen.

De bouwkavels

De acht beschikbare bouwkavels worden bouwrijp verkocht. Dit betekent dat wanneer de koper in het bezit is van een onherroepelijke omgevingsvergunning en de kavel in eigendom heeft, gestart kan worden met de bouw van de woning. Alle nutsvoorzieningen, gas/water/electra, etc. zijn aanwezig. Via www.aansluitingen.nl kan een aanvraag om aansluiting gedaan worden.

Op de bouwkavel kunt u een woning laten ontwerpen door een architect. Het plangebied sluit qua sfeer en beleving aan bij het beschermde dorpsgezicht van Oud Aalden. De acht bouwkavels variëren in grootte. Ook de nieuw te bouwen woningen variëren in grootte, hoogte en volume. U heeft de keuze uit het bouwen van een schuurtype of een boerderijtype. De twee types staan naast elkaar en gedraaid ten opzichte van elkaar, zodat er een fraaie afwisseling ontstaat. Wij raden aan een deskundige in de arm te nemen om te kunnen voldoen aan het beeldkwaliteitsplan.

Op alle bouwkavels kan een vrijstaande woning gebouwd worden. Twee bouwkavels bieden de mogelijkheid om de woning te splitsen (nummers 3 en 4). Op deze kavels dient een boerderijtype gebouwd te worden. Het hoofdgebouw is te splitsen in twee woningen. Te denken valt bijvoorbeeld aan woningen waar ten behoeve van mantelzorg twee gezinnen wonen. Beide woningen maken van één inrit gebruik.

Beschikbaarheid bouwkavels

Neem telefonisch contact op om te horen welke kavels momenteel beschikbaar zijn voor verkoop, optie of reservering via 14 0524.

Uniek gelegen tussen water, stad en land, wordt de woonwijk Ossehaar ingevuld. Wonen in Ossehaar betekent 'buiten' wonen met de voorzieningen van de stad Coevorden binnen handbereik

Wat biedt Ossehaar?

U kunt er voor kiezen om bijvoorbeeld riant vrijstaand te wonen aan het water op een zeer ruime kavel. Of u kiest voor een aantrekkelijk geprijsde woning met uitzicht over openbaar groen, die voor u wordt gebouwd. De wijk kenmerkt zich door diversiteit in het aanbod van woningen. In de wijk, waar ongeveer 325 woningen komen, is ook ruimte voor úw wensen. Naast ruimtelijk wonen vindt de gemeente Coevorden het belangrijk aandacht te besteden aan veiligheid en duurzaamheid. Hoe u dit terug vindt in de wijk? In de wijk zijn overal 30 km-zones om de veiligheid van u en uw kinderen beter te kunnen waarborgen.

Nieuw kavelaanbod in Ossehaar; inschrijven tot 6 december

Op 9 november 2017 is de inschrijfperiode gestart voor 15 bouwkavels voor de bouw van vrijstaande en twee-onder-één-kap-winingen in de nieuwbouwwijk Ossehaar te Coevorden. De kavels liggen verspreid in De Velden; aan het water in de Gerard Eilanderstraat, de Roelie Duinkerkenstraat  en de Leen Heskampstraat. Twee kavels waarop een twee-onder-een-kap-woning gebouwd kan worden bevinden zich aan de Leen Heskampstraat in fase A.

Inschrijving voor de kavels is mogelijk tot 6 december 2017, 12:00 uur. Er wordt onder de inschrijvers geloot als blijkt dat er meer belangstelling is dan beschikbare bouwkavels. Deze loting vindt dan plaats op woensdagavond 13 december 2017. 

Als u belangstelling heeft dan kunt u in de brochure met bijlagen meer informatie vinden. Mocht u na het lezen van de brochure en bijlagen vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van het team Vastgoed en Infrastructuur. 

Documenten

 

Als u belangstelling heeft voor het bestaande aanbod aan bouwkavels in de wijk Ossehaar dan kunt u vragen naar de actuele beschikbaarheid van deze kavels. 

 

Na jaren van voorbereidingen, procedures en archeologisch onderzoek is het zo ver. Op een unieke locatie, in het zuidwestelijke deel van Dalen, wordt de nieuwbouwwijk Molenakkers II ontwikkeld. Als gevolg van de succesvolle start verkoop met ondernemers op zaterdag 12 november 2016 hebben vijftien belangstellenden zich ingeschreven tijdens de inschrijfperiode van 12 november 2016 tot en met 6 december 2016. Op donderdagavond 15 december 2016 is er geloot onder de tien resterende inschrijvers. De kavels in het nieuwbouwplan Molenakkers II zijn allen verkocht onder voorbehoud.

In het bestemmingsplan "Steigerwijk" in Dalerpeel worden 24 kavels uitgegeven voor de bouw van vrijstaande en halfvrijstaande woningen. Inmiddels zijn er zeven kavels verkocht. Er zijn nog diverse kavels beschikbaar, zowel voor twee-onder-een-kapwoningen als vrijstaande woningen.

In het bestemmingsplan Gees is één kavel beschikbaar voor de bouw van een vrijstaande woning. 

In het bestemmingsplan "Geesbrug Uitbreiding" kunnen in totaal 46 woningen worden gebouwd. Er kunnen zowel vrijstaande als twee-onder-een-kapwoningen gerealiseerd worden. Onlangs zijn er zestien kavels uitgegeven, waarvan er één is verkocht. Er zijn dus nog diverse kavels beschikbaar zowel voor twee-onder-een-kap woningen als vrijstaande woningen.

 

De gemeentelijke bouwkavels in het nieuwbouwplan Jongbloed in Sleen zijn allemaal verkocht.

In het bestemmingsplan “Steenwijksmoer, Pastoor J.H. Wesselstraat, fase II, zijn onlangs zeven kavels uitgegeven. Daarvan zijn de kavels 1, 2 en 5 verkocht en zijn de resterende drie kavels per direct beschikbaar of in optie te nemen.