Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

Mantelzorgwoning

U heeft extra hulp nodig van een mantelzorger. U kunt helaas niet altijd thuis blijven wonen zonder hulp. U maakt dan een mantelzorgwoning bij uw woning of bij die van uw mantelzorger. Dit is een tijdelijke woning waar u dicht bij uw mantelzorger kan wonen. Deze woning kan u maken in een gebouw dat al bestaat, of in een nieuwe woning. U leest op deze pagina meer over mantelzorgwoningen. 

U heeft een mantelzorgverklaring nodig wanneer u een zorgwoning gaat bouwen 

U kan deze verklaring aan de gemeente Coevorden laten zien wanneer u een mantelzorgwoning gaat bouwen. In deze verklaring staat dat iemand op zichzelf wil blijven wonen, maar veel zorg of ondersteuning nodig heeft daarbij. Dit is meer hulp dan normale huisgenoten aan elkaar geven. De mantelzorg verbetert de situatie van de persoon die hulp nodig heeft.  

U vraagt de mantelzorgverklaring aan bij een deskundige 

In de verklaring staan de gegevens van de deskundige die de verklaring geeft. Dat kan een arts zijn, maar ook een wijkverpleegkundige. In de verklaring staan ook de gegevens van de persoon die hulp nodig heeft. De verklaring wordt ondertekend met plaats, datum en handtekening.  

U voldoet aan deze voorwaarden om een mantelzorgwoning te bouwen 

 • De mantelzorg is nu nodig.   
 • U betaalt niet voor de zorg die u krijgt.  
 • U heeft een sociale relatie met de persoon van wie u zorg krijgt, of de persoon aan wie u zorg geeft. U bent bijvoorbeeld partners, buren, of goede vrienden. 
 • U heeft een mantelzorgverklaring. 

De mantelzorgwoning voldoet aan deze regels   

 • U mag de mantelzorgwoning vergunningsvrij bouwen. Dat staat in de regels van het Besluit omgevingsrecht. U leest daar meer over op de website van de overheidexterne-link-icoon
 • De mantelzorgwoning is een tijdelijke woning. Houdt de mantelzorg op? Dan mag het bouwwerk niet langer gebruikt worden als woning. U hoeft de woning niet af te breken, maar u moet bijvoorbeeld wel de keuken en badkamer verwijderen. 
 • Er wonen maximaal twee mensen in de mantelzorgwoning. Minstens één van die twee mensen krijgt of geeft de mantelzorg.  
 • U gebruikt alleen de begane grond van de mantelzorgwoning als leefruimte.  
 • De woning is rolstoeltoegankelijk als dat nodig is. 

Verbouwt u een woning tot mantelzorgwoning? Of bouwt u een nieuwe woning? Dan moet deze altijd rolstoeltoegankelijk zijn. 

U mag de woning niet bouwen als voorzorgsmaatregel wanneer er geen mantelzorg nodig is 

U maakt dan namelijk een extra woning in plaats van een mantelzorgwoning. U mag wel met ons overleggen over uw plan. Dan weet u wat u kan doen, wanneer de situatie wel gebeurt. U leest hier meer over op de pagina ‘Proces en dienstverlening.’ 

U mag verschillende gebouwen gebruiken als mantelzorgwoning 

Het kan een bestaand gebouw zijn. Zoals een schuur, garage, of een deel van een woning. Het mag ook een nieuw gebouw zijn. U bouwt dan een nieuwe schuur of garage en gebruikt die als mantelzorgwoning. Voor de mantelzorgwoning gelden de regels voor vergunningsvrij bouwenexterne-link-icoon

De mantelzorgwoning voldoet aan de regels in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving

 • Een mantelzorgwoning is bedoeld voor een zelfstandig gebruik. 
  • De mantelzorgwoning is helemaal eigen. Het deelt geen voorzieningen met de hoofdwoning. De mantelzorgwoning heeft zijn eigen toegang, toilet, douche en keuken.   
 • U kan de mantelzorgwoning helemaal afsluiten van de bestaande woning.  
  • U kunt niet zomaar heen en weer lopen tussen de twee woningen.   
 • De persoon die mantelzorg krijgt en de persoon die mantelzorg geeft zijn elk zelfstandige huishoudens.  
  • In de mantelzorgwoning wonen maximaal 2 mensen. Dit zijn bijvoorbeeld de persoon die mantelzorg krijgt en de persoon die mantelzorg geeft.   

Buiten de bebouwde kom is er extra ruimte voor het bouwen van een mantelzorgwoning  

De mantelzorgwoning voldoet nog steeds aan de standaardregels voor vergunningsvrij bouwen. Maar de woning mag groter zijn als de woning voldoet aan deze regels. De mantelzorgwoning: 

 • is verplaatsbaar, in zijn geheel of in delen;  
 • is niet groter dan 100 m2 in oppervlakte; 
 • ligt buiten de bebouwde;  
 • wordt weggehaald als de mantelzorg stopt.  

U meldt de mantelzorgwoning 

Bij de melding hoort: 

 • uitleg waar de mantelzorgwoning komt. Bijvoorbeeld met een situatietekening. 
 • uitleg hoe groot de mantelzorgwoning is. En hoe u de voorzieningen zoals badkamer en toilet regelt. Bijvoorbeeld met een plattegrond.  
 • een verklaring van een deskundige dat er mantelzorg nodig is.  
 • een korte uitleg van uw relatie tot elkaar 

Gebruikt u de mantelzorgwoning niet meer? Dan meldt u dat ook bij ons.  

De mantelzorgwoning kan een eigen huisnummer krijgen als de melding akkoord is 

De mantelzorgwoning heeft dan een eigen ingang nodig. En eigen voorzieningen, zoals een badkamer en toilet. U kan de mantelzorgwoning daarmee helemaal afsluiten van de andere woning. 

Wij ondersteunen mantelzorgers 

U leest op deze pagina meer over het aanvragen van ondersteuning voor mantelzorgers

De mantelzorg stopt. En nu? 

U mag de mantelzorgwoning niet meer gebruiken als woning. Hieronder leggen we verschillende voorbeelden uit: 

 • Uw vader is hulpbehoevend. Allebei uw ouders wonen in de mantelzorgwoning. U vader verhuist naar een zorginstelling. Of hij overlijdt. Uw moeder verhuist dan weer terug naar een normale woning. Ze mag niet in de mantelzorgwoning blijven.   
 • U woont zelf in de mantelzorgwoning. De mantelzorg stopt. U verhuist dan zo snel mogelijk weer terug naar een normale woning.   
 • De persoon die mantelzorg krijgt, woont in een bijgebouw. Het gebouw wordt weer een bijgebouw. U mag de ruimte niet verhuren als woonruimte.  

U mag de mantelzorgwoning verhuren als tijdelijke woning 

Bijvoorbeeld als Bed & Breakfast of vakantieappartement. U heeft daarvoor een omgevingsvergunning nodig. En u bespreekt of het aansluit op het beleid dat nu geldt. Het beleid is in 2021 dat u de woning mag verhuren als vakantieappartement wanneer:  

 • de Bed & Breakfast in de reguliere woning ligt; 
 • het vakantieappartement in een voormalige boerderij ligt; 
 • er sprake is van een karakteristiek object, zoals een monumentaal pand. 

U wordt weer één huishouden 

Dan gaat u samenwonen in de bestaande woning, in plaats van de mantelzorgwoning.  

U splitst de woning 

U maakt dan van één woning twee zelfstandige woningen . Hiervoor vraagt u een vergunning aan. Meer informatie over het aanvragen van een vergunning leest u op onze pagina Stappenplan aanvraag omgevingsvergunning. Lees meer op onze pagina over het aanvragen van een vergunning.

Meer informatie over mantelzorg en mantelzorgwoningen: