Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

De Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet. Deze wet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven (de leefomgeving). Het gaat over wat u buiten ziet, hoort en ruikt. Zoals gebouwen, wegen, parken, water, lucht en geluid.  

De Omgevingswet geldt voor alle Nederlandse inwoners, organisaties en bedrijven. Op deze pagina leest u meer over de Omgevingswet

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

U wilt bijvoorbeeld een dakkapel plaatsen, een schuur bouwen of uw bedrijf uitbreiden. Of u wilt een activiteit in de buurt ondernemen, zoals het aanleggen van een moestuin. U heeft dan met de Omgevingswet te maken. Wilt u iets in de leefomgeving ondernemen? Dan gaat u eerst zelf na of dat past binnen de afgesproken regels of binnen het beleid. Dat doet u in het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Er is meer aandacht voor participatie. U betrekt uw buren, omwonenden en bedrijven in de omgeving bij uw plan.

Op onze pagina stappenplan aanvraag vergunning leest u hoe u een aanvraag doet. De Quickscan heet vanaf nu conceptverzoek

Binnen de Omgevingswet zijn bekende begrippen zoals het bestemmingsplan en de structuurvisie vervangen door nieuwe instrumenten. Dit zijn het omgevingsplan en de omgevingsvisie.

Tegelijk met de Omgevingswet gaat ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Daarmee verandert de manier waarop gemeenten bouwactiviteiten behandelen en toetsen.

Meer weten?

Op Rijksoverheid externe-link-icoonvindt u meer informatie over de Omgevingswet.