Luchtfoto van Ermerzand in de zomer, met op de voorgrond een waterskiër

Kunst en cultuur

Ontdek voorstellingen, tentoonstellingen, concerten en andere activiteiten georganiseerd door onze culturele instellingen. De gemeente heeft vele verenigingen en mooie initiatieven. Die zitten vol energie en jarenlange traditie of juist prikkelende vernieuwing. Het uitgangspunt is dat iedereen passie en inspiratie kan halen uit kunst en cultuur. Dat kan als bezoeker, maar je kunt ook zelf aan de slag met bijvoorbeeld muziek, taal of beeldende kunst.

Activiteiten en evenementen

Zin in een theatervoorstelling, creatieve tentoonstelling of bruisend festival? In de gemeente Coevorden worden veel leuke en boeiende dingen georganiseerd. Op de website Welkom in Coevorden staat een Agenda. 

Zelf actief zijn

Zelf zingen, muziek maken, schilderen, schrijven of dansen is heerlijk om te doen! Er zijn allerlei verenigingen en lessen om aan mee te doen. Je kunt ook een keer een workshop volgen of meedoen aan een project.

Zoek je muziekles, een vereniging, een creatieve workshop of een andere activiteit die met cultuur te maken heeft? Kijk dan op Actief in Coevorden.

De Cultuurcoach zorgt ervoor dat alle culturele activiteiten en verenigingen goed te vinden zijn. Ook helpt de Cultuurcoach bij samenwerking tussen culturele partijen. In contact komen met de Cultuurcoach? Stuur een mail! << cultuurcoachcoevorden@kunstencultuur.nl

Culturele instellingen

De gemeente kent vele culturele instellingen zoals musea, theaters en galeries. Bezoek onder andere:

Stedelijk Museum Coevorden 

Theater Hofpoort

Theater De Deel

Openluchtmuseum Ellert en Brammert

Museummolen Jan Pol 

Museum Thijnhof

Synagoge Coevorden

Beelden in Gees 

Subsidies

De gemeente Coevorden heeft regelmatig subsidies beschikbaar om mooie dingen te organiseren. Cultureel ondernemers, organisaties of verenigingen kunnen een aanvraag doen, als hun initiatief past bij de subsidieregeling.

Aanjaagfonds evenementen. Voor nieuwe evenementen of evenementen met vernieuwende onderdelen. 

Stimulering Cultuurmakers 2023. Professionele cultuurmakers kunnen een eenmalige tegemoetkoming aanvragen na de coronacrisis. 

Nieuwe cultuurnota

In 2023 wordt er gewerkt aan een nieuwe cultuurnota voor de gemeente Coevorden. Daarin leggen we de plannen en afspraken over het nieuwe cultuurbeleid vast. Dat lijkt misschien niet zo interessant, maar cultuurbeleid creëert de mogelijkheden voor kunst en cultuur om te bloeien.